«Vi skal være «den lille manns» ombud»

Mediehuset dittOslos redaksjonelle regnskap 2012.

Mediehuset dittOslo gir ut 12 sonede papirutgaver hver uke, i tillegg til en abonnementsutgave av Nordstrands Blad hver mandag. I tillegg er vi daglig til stede på nett og mobil. FOTO: Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

For første gang i vår 108-årige historie med lokalaviser i Oslo, presenterer Mediehuset dittOslo nå vårt redaksjonelle regnskap. Under finner du fakta, refleksjoner og analyser rundt det som skjedde i redaksjonen i 2012. Og vi vil gjerne høre din mening!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2013 kl 14:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Mediehuset dittOslo tilbyr nyheter både på papir og digitalt.

OSLO: Mediehuset dittOslo består av 12 sonede lokalaviser i Oslo, og to nettsider. De eldste produktene våre har gitt ut lokalaviser i over hundre år i hovedstaden.

Under får du et dypdykk i vår redaksjonelle virksomhet i 2012.

HVA MENER DU? VI VIL GJERNE HA DIN TILBAKEMELDING PÅ MEDIEHUSET DITTOSLOS REDAKSJONELLE REGNSKAP!

Formålsparagraf:

Mediehuset dittOslos formål er å utgi lokalaviser i Oslo.

Avisene skal være uavhengige av alle særinteresser, og de skal følge redaktørplakaten (link).

Mediehuset dittOslo har en rekke forpliktende løfter til våre lesere:

Vi skal være en aktiv samfunnsdeltaker, også utenfor mediehuset.

Vi skal være uavhengige av alle særinteresser, og følge redaktørplakaten.

Vi skal være et senter for lokalkunnskap.

Vi skal være den foretrukne møteplassen for dialog og debatt om lokale forhold.

Vi skal skape engasjement, stolthet og omtanke for lokalmiljøet.

Vi skal gi leserne større informasjon om og bakgrunn for å forstå det som skjer i lokalmiljøet.

Vi skal gi lokale aktører et publikum - innen politikk, kultur, idrett og samfunnsliv forøvrig.

Ved å innfri disse løftene skal vi bidra til å styrke lokaldemokratiet, og gi mennesker større innflytelse på egen hverdag.

Samfunnsoppdraget:

Mediehuset dittOslos samfunnsoppdrag innebærer at vi skal være et talerør for befolkningen i Oslos bydeler, og overvåke og avdekke kritiske forhold som berører lokalsamfunnene og de som bor der.

Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten er rettesnorer for vårt arbeid. Det betyr blant annet at vi har et spesielt ansvar for å være «den lille manns» ombud i møte med store institusjoner, bedrifter og politiske maktkonsentrasjoner.

Vi skal være et mediehus som publiserer i de kanaler vi har tilgjengelige og som gir størst slagkraft og tilgjengelighet for Oslos befolkning. Vårt fremste filter for alle våre prioriteringer er det lokale. Vi skal være nærmest leserne i alle Oslos bydeler og i alle Oslos lokalsamfunn.

Redaksjonelle ambisjoner:

Hva skal vi publisere:

Mediehuset dittOslos viktigste ambisjon er å publisere lokale nyhets- og sportssaker, være en plattform for lokal debatt, samt å ha en oppdatert og levende byguide til Oslo.

I våre tolv papirutgaver skiller vi mellom ytre og indre by. I ytre by, altså Nordstrands Blad (tre soner), Lokalavisen Groruddalen (to soner), Ullern Avis, Akersposten og Nordre Aker Budstikke, skal vi levere nærmiljøsaker, lokale nyheter, sport og debatt i hovedsak. I tillegg vil leserne få noe skjeriOslo-stoff (byguide).  '

I indre by, altså dittOslo øst og dittOslo vest dominerer skjeriOslo-stoffet. Vi skal også her ha lokale nyheter og debatt, men mesteparten av publiseringen av disse skjer på nett.

I sentrumsavisene brukes stoffet på tvers av flere bydeler, i forhold til ytre by. Dette er et resultat av demografien i indre by, der hele indre by ofte sees på som lokalmiljø, og man i større grad flytter seg over bydelsgrensene i hverdagen.

Vi ønsker at våre aviser i ytre by skal ta nærmiljøet på alvor, mens vi i sentrum ønsker å være et talerør for urbane beboere, som bruker byen mye.

Meninger:

Hver uke produserer mediehuset selv minimum to lederartikler. I tillegg har vi noen egenproduserte kommentarer og kronikker i løpet av året, og vi tar hver uke mot lokale debattinnlegg og kronikker.

I hovedsak publiseres sistnevnte på nett, men noe brukes også på print. Ambisjonen for å være en lokal arena for debattstoff er større enn hva som faktisk leveres og publiseres i dag, og dette er et viktig element i vår publiseringsstrategi.

Følg den lokale Oslo-debatten på dittOslo.no her!

Kildebruk:

Mediehuset dittOslos ambisjon er å la berørte parter bli hørt, i de sakene vi skriver om. Kjønn, etnisk tilhørighet eller aldersgrupper er ikke styrende for våre kildeprioriteringer, men vi ønsker å la alle grupper bli representert i våre spalter, der det er naturlig.

Oslos befolkning er sammensatt, og vi ønsker å gjenspeile dette i våre spalter, uten at vi har bestemte tallmål på dette.

Årsaken til at vi ikke har tallfestede mål på antall kilder i ulike befolkningsgrupper, er at vi til en hver tid ønsker å la geografi være styrende for vår journalistikk. Det betyr også at vi ønsker at våre kilder skal være lokalt forankret i størst mulig grad.

Samtidig er Oslos befolkning sammensatt, og vi ønsker å gjenspeile dette i våre spalter.

Noen deler av byen (for eksempel Groruddalen) har for eksempel langt høyere innvandrerbefolkning enn andre steder (for eksempel Ullern), og i den grad det lar seg gjøre etterstreber vi også å vise dette i vår journalistikk.

Det er også et viktig publisistisk poeng for oss å la berørte parter komme til orde i de sakene vi skriver.

Vi skal være den «lille manns» talerør, og være det mediehuset som er tettest på lokalbefolkningen i Oslo. Det betyr også at vi vekter profesjonelle kilder mot «mannen i gata», og ønsker i størst mulig grad å la sistnevnte være styrende for vår journalistikk.

Utvikling i brukermarkedet:

Opplag:

Mediehuset dittOslos gratisaviser har et totalt opplagstall på 235.718 aviser (per januar 2013). Disse distribueres i alle Oslos bydeler hver torsdag.

I tillegg har Nordstrands Blad en abonnementsutgave, som har et opplag på 4261 aviser (per januar 2013).

Lesertall:

Mediehuset dittOslo hadde 164.000 ukentlige lesere på papir i siste halvdel av 2012 (Offisielle lesertall fra Forbruker & Media, 01/13).

Dette fordeler seg som følger:

Lokalavisen Groruddalen: 33.000 lesere.

Nordstrands Blad: 56.000 lesere

Nordre Aker Budstikke: 17.000 lesere

Ullern Avis/Akersposten: 21.000 lesere

DittOslo øst/vest: 37.000 lesere

På våre nettsider www.dittOslo.no og www.skjeriOslo.no hadde vi 80.000 unike digitale brukere i uka i 2012.

Geografisk dekning/spredning:

Mediehuset dittOslo dekker alle Oslos bydeler. Vi har papirutgaver i 12 ulike soner:

Nordstrands Blad (egne utgaver for Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), Lokalavisen Groruddalen (egne utgaver for Alna/Bjerke og Grorud/Stovner), dittOslo øst (egne utgaver for Grünerløkka/Sagene og Gamle Oslo), dittOslo vest (egne utgaver for Frogner og St. Hanshaugen), Ullern Avis, Akersposten og Nordre Aker Budstikke.

I tillegg har vi to hovednettsider, som favner hele byen, www.dittOslo.no og www.skjeriOslo.no.

Ressurser/ressursbruk:

Redaksjonelt sidetall versus annonsesider:

Totalt produserte altså Mediehuset dittOslo 9166 redaksjonelle sider i 2012, eller i snitt 205 sider per produksjon av gratisavisene.

Til sammenlikning produserte mediehuset 7912 redaksjonelle sider i 2011.

Redaksjonelle årsverk:

Per 31. desember 2012 var det 23 redaksjonelle årsverk i Mediehuset dittOslo (journalister, nettdesk og redaktører).

Budsjettet på samme tid var på 28 redaksjonelle årsverk.

Størstedelen av avviket skyldes av Mediehuset dittOslo i oktober flyttet printdesken til et redaksjonelt sidesenter, som førte til at grafikerne fikk ny arbeidsgiver, selv om sidesenteret per i dag bistår Mediehuset dittOslo med den redaksjonelle sideproduksjonen.

Aktiviteter i lokalmiljøet:

Mediehuset dittOslo ønsker å være synlig og bidra der det er naturlig i de ulike lokalmiljøene. I flere år har vi blant annet kåret Årets navn, i samarbeid med våre lesere.

I tillegg er Nordstrands Blad med på å dele ut Familieprisen og Idrettsprisen.

Akersposten samarbeider med Røa senter, Røa menighet og Røa handel i utdelingen av Røa ildsjelpris (link).

Nordre Aker Budstikke samarbeider med Nordberg Lions med å dele ut et årlig kunststipend (link).

Nytt i 2012 var skjeriOslos kåring av Byens beste. Her kunne leserne nominere sine favorittsteder i Oslo, innen fire kategorier (pizzarestaurant, kaffebar, kjøpesenter og sushirestaurant).

Etter at en jury hadde fintelt innsendte forslag, sto det igjen fem nominerte i hver kategori, som leserne igjen stemte fram til fire vinnere.

Konseptet ble etablert av vår søsterside i København, aok.dk, og har til hensikt å gi våre lesere mulighet til å vise fram steder de er stolte over, og glad i, i Oslo.

Engasjementet var stort, og det var fire stolte vinnere som i november kunne ta i mot det synlige symbolet at de var kåret til «Byens beste» av skjeriOslos lesere.

Konfliktsaker i 2012:

Nordre Aker Budstikke ble klaget inn i mai 2012 i forbindelse med vår omtale og lederartikler om romfolkets vanskelige situasjon i Oslo. Innklager mente at «ingen slapp til med annerledes syn enn redaksjonens syn i saken».

Det ble vist til fem konkrete artikler/lederartikler, blant annet et intervju med Jahn Otto Johansen som sammenlignet holdningene til romfolket med holdningene til nazistene mot «undermennesker».

klager ønsket å komme inn med et leserbrev som redaksjonen valgt å ikke trykke.

FØLG DITTOSLOS DEKNING AV ROMFOLK I OSLO HER

Avisen ble frifunnet i PFU med henvisning til at «ingen har krav på å få sine meninger på trykk. Det er redaktøren som bestemmer hva som skal publiseres og ikke publiseres».

Mediehuset dittOslo er for øvrig opptatt av å vise mangfold i våre spalter, også i forhold til synspunkter i kontroversielle saker. Her strakk vi oss også langt i den omtale (og innklagde) saken. Imidlertid måtte vi flere ganger unnlate å publisere debattinnlegg, og vi måtte også moderere mange nettkommentarer på de omtalte sakene, da disse inneholdt rasistisk innhold. Sakene Nordre Aker Budstikke ble klaget inn for å unnlate å publisere var av en slik karakter.

Sommeren 2012 eksploderte den så kalte romfolk-saken i mediene. Mediehuset dittOslo har i lang tid dekket denne saken, så også i 2012. Saken engasjerer bredt i Oslo, og meningene er sterke.

Mediehuset dittOslo har flere ganger hatt saken på både leder- og kommentarplass i sine publikasjoner. Vår ambisjon har vært å balansere debatten i størst mulig grad, også gjennom vårt egenproduserte kommentarstoff.

Vår holdning til problematikken har vært - og er - at ansvarlige myndigheter må være sitt ansvar bevisst i forhold til romfolket. Norge - og Oslo - er bundet av en del internasjonale konvensjoner, samt nasjonal lovgivning.

Samtidig har det vært viktig for oss å la romfolket selv komme til orde i våre spalter. Det har vi også gjort ved flere anledninger, både direkte, og via talspersoner i organisasjonen Folk er Folk, som jobber med å ivareta romfolkets rettigheter, spesielt i forhold til å ivareta nødretten, skaffe tilgang til sanitærforhold og liknende.

Vi har også ønsket å vise et bredt folkelig engasjement i denne saken, der mange nærmiljøer har vært berørt, blant annet da romfolket flyttet til området utenfor Sofienberg kirke, og etter hvert også til en tomt på Årvoll.

Saken har vært journalistisk utfordrende fordi det er mange hensyn å ta. Både det åpenbare at romfolket er en utsatt og i mange tilfeller stigmatisert gruppe. Dette dreier seg om ressurssvake mennesker, som bor på gata og i stor grad livnærer seg av tigging.

Dette gjør at man må vise ekstra hensyn, i forhold til for eksempel intervjuer med profesjonelle kilder, organisasjoner og bedrifter. Romfolket har krav på samme rettsvern og beskyttelse - også redaksjonelt - som alle andre grupper.

Samtidig skal vi, som lokalavis, lytte til lokalmiljøene og beboere i Oslo. Romfolkets liv i Oslo har i stor grad påvirket lokalmiljøer, noe som gjør det nødvendig for oss å belyse også disse sidene av saken.

Løsningen for Mediehuset dittOslo i denne saken er å bruke et mangfold av kilder, samt å - igjen - la de berørte parter komme til orde i saken, selv om meningene her er mange og tidvis svært sterke.

Vi har imidlertid vært nødt til å sensurere enkelte innspill, blant annet i nettdebatten, da disse bryter med det norske lovverket, spesielt i forhold til rasistiske ytringer.

LES OGSÅ: Romfolket har bodd i slumliknende tilstander i en årrekke

SI SIN MENING OM MEDIEHUSET DITTOSLOS REDAKSJONELLE REGNSKAP HER

Viktige nyhetssaker i 2012:

Mediehuset dittOslo fulgte flere viktige nyhetssaker i Oslo i 2012. Noen er viktig for et bestemt nærmiljø, mens andre berører hele byen. De største sakene var nok romfolk-saken (se over), rettssaken etter terrorangrepet 22. juli 2011, og den så kalte Sigrid-saken.

Mediehuset dittOslo har en egen publiseringsstrategi, som skal bistå oss i våre redaksjonelle prioriteringer. To eksempler på store saker fra året som har gått, kan vise dette i praksis.

22. juli-rettssaken:

Det var ingen hemmelighet at denne saken kom til å få massiv medieomtale, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Konkurransen om å være først, best og størst i medieverden er brutal, og som lokalt mediehus var vi tidlig bevisste på at vi ønsket å gi våre lesere noe annet enn dette kappløpet.

Som Oslo-aviser har vi et eget ansvar for å formidler nyhetssaker som berører Oslos befolkning spesielt i alle saker, selv der temaet har nasjonal interesse. Dette ble avgjørende for hvordan vi prioriterte i ukene rettssaken varte.

Vi var opptatt av å bevare det lokale perspektivet, og vårt hovedperspektiv var «hva gjorde 22. juli med byen vår?».

Allerede samme uke som rettssaken startet (16. april), presenterte vi 40 kjente Oslo-personers syn på om Oslo hadde forandret seg etter 22. juli.

Faksimile dittOslo 12. april 2012

Samtidig inviterte vi Oslos lesere til å dele sine historier, og vi snakket med folk på gata, om hvordan de opplevde tiden under rettssaken.  

Midt oppe i den tragiske saken fikk vi en rekke nære og gode historier fra mennesker som gjorde litt ekstra for å ta vare på sine medmennesker, og på byen sin. Blant disse var historien om Jorunn, som fant en gave på t-banen fra en vilt fremmed.

Det var viktig for oss å fortelle disse historiene, fordi vi som lokale medier har et ansvar for å være til stede lokalt, og delta i de nære og lokale sakene. Terrorangrepet rammet Oslo og alle som bor her, på en annen måte enn det rammet Norge som nasjon.

Den rammet gatene vi går i og tryggheten i nærmiljøet vårt. For oss var dette langt viktigere historier å fortelle enn hva som skjedde i selve rettssaken.

Heldigvis var lesernes tilbakemeldinger på dette også gode. Lesertallene våre på nett hadde aldri vært bedre enn i de første ukene av rettssaken, og sakene der vi fortalte Oslo-historiene var de som dro trafikken opp.

Midt i en vond og vanskelig tid, gleder det naturlig nok oss som lokalt mediehus at våre lesere synes å bry seg så mye om Oslo, og om de nære ting. Det viser at vårt arbeid med de lokale sakene har stor verdi i folks liv, og dette er naturligvis også saker vi tar med oss i vårt videre arbeid.

Sigrid-saken:

På sensommeren 2012 kom nok en vanskelig sak inn i redaksjonen. Det begynte med noen forsiktig meldinger fra politiet søndag 5. august, om at en 16-årig jente var savnet fra Østensjø. Den tragiske saken, endte med å berøre en hel nasjon - mye på grunn av hvordan nærmiljøet håndterte den.

LES ALT OM SIGRID-SAKEN HER

I motsetning til 22. juli-rettssaken er dette en type sak det er umulig å forberede seg på. Det er umulig å lage en plan for hvordan man skal håndtere dette redaksjonelt.

Imidlertid hjalp det oss godt å ha planlagte strategier, et tydelig samfunnsoppdrag og god forståelse av hvem vi lager aviser for. Igjen var det det lokale perspektivet, og vårt ønske om å være til stede i lokalmiljøet som ble avgjørende.

Allerede den første dagen hadde vi en journalist til stede i lokalmiljøet, som snakket med naboer og med politiet. Etter hvert som dagene, og ukene, gikk, etter at Sigrid forsvant, bredte det seg et voldsomt engasjement i nærmiljøet på Østensjø. Hundrevis var med i leteaksjonen etter 16-åringen, og det var dette engasjementet - og informasjon rundt dette - som ble Mediehuset dittOslos hovedfokus.

Det er noen ganger en vanskelig balansegang å vite hvilken retning man skal velge i denne typen saker. Også for oss er det viktig med kritisk journalistikk, med rene krimsaker fra vonde hendelser og med analyser av byråkratisk og offentlig bakteppe. Samtidig skal vi være lokalmiljøets talerør, og i denne aktuelle saken ble dette avgjørende for vårt arbeid.

Det lokale vil alltid være førende for det arbeidet vi utfører i Mediehuset dittOslo, enten det er dramatiske saker som dem beskrevet over, eller hyggelig saker fra byens mange lokalmiljøer. Det er også dette vi ønsker at våre lesere skal kjenne igjen når de leser våre produkter.

Redaktørens tema: 

Som beskrevet over dekket Mediehuset dittOslo flere vanskelige saker i 2012. Denne typen saker tydeliggjør samfunnsoppdraget til våre aviser, og setter oss som mediehus på alvorlige prøver. Under finner du ansvarlig redaktør Tore Bollingmos refleksjoner rundt lokalavisas rolle i noen av disse.

Når lokalmiljøet slår ring

Oslo har i enkelte sammenhenger et ufortjent dårlig rykte i Norge. Jeg vet det, for jeg kjenner hovedstaden både fra innsiden og utsiden.

Mange av de som har levd hele sitt liv på utsiden omtaler Tigerstaden som «byen med det kalde hjertet». Det var også dette Bjørnstjerne Bjørnson refererte til da han lanserte begrepet for mer enn 100 år siden. Det var den gode, fromme landsbygda mot det kyniske, selvgode Oslo. Hesten mot tigeren.

Som Oslos største lokale mediehus lever vi i nær kontakt med byens utfordringer fra dag til dag. Og nyhetsåret 2012 satte oss på noen store prøver. Og nok en gang viste både Oslo som by og våre bydeler hvilke gode krefter som er klar til å slå ring om våre verdier og hverandre.

To av de kanskje største prøvene i 2012 var rettssaken etter 22. juli-angrepet og Sigrid-saken.

I april startet rettsoppgjøret etter udåden sommeren 2011. Det var et angrep mot blant annet Oslo som fikk hundre tusener til å samles i gatene i et rosetog for å markere sin kjærlighet til byen og de verdiene vi tror på. Nå var verdens øyne på ny rettet mot Oslo for å se hvordan rettsstaten taklet oppgjøret med den verste forbrytelsen i Norge i fredstid.

Norsk og internasjonal presse var samlet i Oslo for å fokusere på ugjerningsmannen og rettssaken. Tilregnelighetsspørsmålet, møtet med ofre og pårørende i rettssalen og alle slags forhold rundt drapsmannens gjøren og laden ble endevendt og analysert. Journalister intervjuet andre journalister om hva de følte og snart var det ikke en barndomsvenn som ikke hadde fått forespørsel om intervju.

Vi i Mediehuset dittOslo valgte helt bevisst en annen tilnærming til rettssaken som varte fra 16. april til 22. juni. Som lokalavis ville vi vise at byen ikke bare handlet om hva den forvirrede ugjerningsmannen hadde ødelagt, men like mye om samholdet og kjærligheten som sto frem i dagene etter 22. juli.

Typisk nok var den saken som ble mest lest gjennom hele perioden rettssaken sto på en sak om noen som ville spre glede i en tung tid. Julianne Grovehagen opplevde at bestevenninnen ble drept på Utøya og valgte å legge ut små gaver med et brev hvor hun fortalte at hun ville glede medborgere i en tung tid. Det var en historie som rørte oss alle.

Gaven som Jorunn Berland fant på t-banen under rettssakens første dag skapte stor oppmerksomhet. Foto: Privat

22. juli-saken gikk sin gang og ugjerningsmannen fikk sin dom og Oslo besto den vanskelige prøven. Men på tampen av sommerferien ble det en ny trist sak som skulle sette sitt preg på oss. Da 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne ikke kom hjem natten til søndag 5. august ble alle foreldres mareritt virkelighet for en familie på Oppsal.

I de første dagene som fulgte og frem til tragedien ble oppklart en måned senere slo hele lokalsamfunnet ring om familien og gjorde det de kunne for å hjelpe til med å finne Sigrid. Med familievennen Bengt Eriksen som talsmann og representant for et helt lokalsamfunn i sorg, gjorde hele Oppsal det de kunne for at gåten skulle oppklares.

Det ble gått manngard og områder ble undersøkt og så å si alle steiner snudd. Her skulle ingenting stå uprøvd, dette var en sak som gikk sterkt inn på alle. Sorgen og sjokket var stort da den endelige beskjeden om Sigrids skjebne kom. Og hele bydelen var samlet i sorgen da den unge jenta ble stedt til hvile i Oppsal kirke.

Familievennen Bengt Eriksen ble på mange måter et symbol på engasjementet i nærmiljøet, etter at Sigrid forsvant. Eriksen ble senere hedret med Årets navn-tittelen i Nordstrands Blad for sitt engasjement. Foto: Nina Schyberg Olsen

Det er selvsagt ingen glede forbundet ved å formidle nyheter om den type tragiske hendelser som Sigrid-drapet og 22. juli-saken. Men som lokalsamfunnets lim og lupe er det også vår rolle og fortelle disse historiene fra vår by.

Hvis vi kan lære noe av disse historiene, så er det at det ved siden av ondskapen lever det et sterkt samhold og mye omsorg for hverandre i vårt Oslo og i våre bydeler. Det kommer til syne i dagliglivet og i de små problemene som vi møter, men også når de verste tragediene rammer så ser vi hvilke gode krefter som preger byen vår. Det skal vi sette pris på midt i sorgen.

Tore Bollingmo, ansvarlig redaktør

 

Hva mener du?

Over finner du Mediehuset dittOslos «redaksjonelle regnskap» for året som har gått. Det er første gangen vi gjør dette offentlig for våre lesere, og nå er vi selvsagt spente på å høre din mening.

Vi jobber hele tiden for å bedre våre produkter, og det er viktig for oss hva du, som leser, mener.

Derfor inviterer vi deg til å si din mening. Har du spørsmål til redaksjonen? Eller lurer du på hvorfor vi prioriterer som vi gjør? Har du ris eller ros, eller har du tilbakemeldinger du ønsker å dele? Her kan du si din mening nå!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse