- Vi vokser fra prognosene

Vokser: Søylen viser at befolkningen i Nordre Aker Bydel vokser fra prognosene.

Årlig blir det laget befolknings- prognoser for bydelene. – Nordre Aker vokser raskere enn prognosene, sier Ellen Oldereid i bydelsadministrasjonen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.04.2006 kl 10:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Søylen viser reelle befolkningstall for Nordre Aker Bydel.

Se bildet større

Avdelingssjef i bydelsadministrasjonen, Ellen Oldereid.

Nordre Aker: Nordre Aker er en attraktiv bydel hvor mange vil bo. Reelle befolkningstall ligger langt over prognosene, og da er det ikke alltid like lett å planlegge.

– Bydelen har det man kaller et positivt fødselsoverskudd - flere fødte enn døde. Men det er likevel netto tilflytting som sprenger prognosene,

sier avdelingssjef i bydelsadministrasjonen, Ellen Oldereid.

128 flere barn

For hvert år får bydelene tildelt midler fra sentralt hold, som blir beregnet ut fra befolkningstall.

- Hvilken betydning får det for bydelen når reelle tall i slutten av året løper fra prognosene?

– Det er vanskelig å gjøre riktige beregninger av behov for tjenester. Økonomisk sett får det ingen drastiske, umiddelbare konsekvenser. Men det som kan bli en problemstilling er blant annet nok barnehageplasser. For eksempel i 2005 sa prognosen at bydelen kom til å ha 3336 barn fra 0 - 5 år per 31.12. Det reelle tallet ble 3464 - med andre ord 128 flere unger i barnehagealder enn man regnet med. Alle 128 ungene søker vel ikke barnehageplass, men det er vel ikke urealistisk å tro at mange av de gjør det, sier Oldereid.

Hun forteller at det ble født 576 barn i bydelen i 2004, mens det i 2005 ble født 609 barn.

Reviderer

Ingenting tyder på at tilflyttingen til Nordre Aker blir mindre i årene fremover. Rådgiver i Oslo kommune, Stig E. Omre, (Utvikling og kompetanseetaten) kan fortelle at beregningsgrunnlaget er under "justering".

– Vi jobber med en revidering av prognosene på bydelsnivå. Arbeidet har blitt noe forsinket på grunn av tilrettelegging og oppretting av datagrunnlag og beregningsmodell. Blant annet som følge av tidligere overgang fra 25 til 15 bydeler, sier Omre.

Han forteller at det ikke bare er Nordre Aker som har hatt en sterk befolkningsvekst de siste to årene, men også for Oslo generelt.

– Særlig fruktbarheten og flyttingen er årsak til den sterke befolkningsveksten. Det er også store endringer i boligbyggingen, som igjen fører til endringer i befolkningsveksten på bydelsnivå, sier Omre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse