Viktig biologisk mangfold

Lederen av Oslo Venstre, Ola Elvestuen, og lederen av Stiftelsen Norsk Naturarv, Torbjørn Røberg, på befaring til salamanderdammen på Ullevål.

Stiftelsen Norsk Naturarv verner om verdifull egenart i bydelens biologiske mangfold. Det er en rekke fredede forekomster innen bydel Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.06.2006 kl 10:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Lederen av Stiftelsen Norsk Naturarv tar en titt på salamandermaten "stor og liten andemat". Vannplanten "stor andemat" er rød på undersiden, "liten andemat" er grønn på begge sider. Nok å spise for amfibiene i Møllesvingen 20.

Nordre Aker: - Nææ!, ikke visste jeg at den sjeldne "Hvitmuren" står her bare noen meter fra veien jeg har gått i alle år, sier Kirsten Andersen og blir med Torbjørn Røberg, lederen av Stiftelsen Norsk Naturarv, ned i skråningen ved Pastor Fangens vei for å lete etter blomsten.

Der vokser to flotte eksemplarer av den fredede planten. Dette er en av de nordligste forekomstene av arten. Hvitmuren er betraktet "svært viktig" som fredningsobjekt på linje med den gamle edelløvskogen i Bergskogen, de gamle trærne på Berg gård, de kalkrike engene i Carl Grøndalsvei, mudderbankene i Maridalsvannet sørvest, foruten selve Maridalsvannet, og salamandrene i Møllesvingen 20 på Ullevål.

- Vi underviser ikke lenger så mye om selve artene i skolen, det går mest i temaer rundt økologi. Det er egentlig litt synd, sier den stadig engasjerte pensjonerte læreren fra Berg videregående skole, Kirsten Andersen.

Salamandere i beste velgående

Det holdt på å gå riktig galt for liten og stor salamander i Møllesvingen noen år tilbake. Eiendommen med salamanderdammen var planlagt utbygget til boligområde, men byens politikere, frivillige organisasjoner og lokale krefter var våkne og fikk stoppet utbyggingen, som også innbefattet sanering av dammen.

- Stor salamander er oppført som en utryddingstruet art i alle sine leveområder, også på verdensbasis. Dammene på kontinentet er rett og slett borte og Brønnloven førte til at en mengde dammer også i Norge ble sanert bort, informerer lederen av Stiftelsen Norsk Naturarv, Torbjørn Røberg.

- Norge tok selv initiativet til Rio-konvensjonen i 1992, men det å ta konsekvensene av fredning av arter, er et annet kapittel. Vi er i hvert fall glade for all politisk støtte i forbindelse med vern om salamanderdammen på Ullevål, sier lederen.

Fra versting til foregangskommune?

- Salamanderdammen var en kampsak i 2003, og gjorde sitt til at Oslo kommune nå har et større fokus på biologisk mangfold. En ting er å kartlegge arter og underskrive overordnede konvensjoner. I mange tilfeller har vi sett at dette bare har vært et spill for galleriet. Det er nå gledelig å spore en bredere tverrpolitisk enighet om viktigheten av vern om vår naturarv, uttaler venstrepolitikeren Ola Elvestuen, som også leder Oslos byutviklingskomite.

- Vi håper å øke forståelsen og bevisstheten for den verdifulle egenarten i Nordre Akers biologiske mangfold. Nå er det planten Drakehode som står i fare i forbindelse med utbyggingsplanene i Godalsparken. Drakehode står som Norsk Naturarvs "årets blomst"; en plante som også er oppført på Bern-konvensjonens liste. Vi håper å få beskyttet leveområdene også til denne lille, blå blomsten, slik vi fikk det til med salamandrene, sier lederen av Stiftelsen Norsk Naturarv.

Saken kommer opp i det første møtet til Miljø- plan og samferdselskomiteen i bydel Nordre Aker over sommerferien, 21. august.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse