Viktig jobb i eldreomsorgen!

Bydelsdirektør Mona Taasen. Foto: arkiv

Bydelsdirektør Mona Taasen svarer på førstesideoppslaget i forrige papiravis om dårlig behandling av eldre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2008 kl 15:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Etter førstesideoppslaget i forrige avis om dårlig behandling av eldre og tildels kraftig kritikk av ansatte, må jeg som ansvarlig for bydelens tjenester og ansatte, kommentere dette.

Vi skulle vel alle ønske oss en eldreomsorg med mye mer ressurser, flere personer, høyere lønninger og bedre arbeidsbetingelser, men slik er det dessverre ikke. Det er derfor jeg med stor bekymring ser at de som virkelig gjør en flott jobb innen pleie- og omsorgsjobber får denne type ensidig kritikk.

Bydelens tjenester kan alltid bli bedre, men at de flere hundre ansatte i bydelens eldreomsorg slaktes slik som de blir i dette oppslaget er faktisk ganske alvorlig. Det er ikke riktig at de eldre bare «behandles som vare» og «blir respektløst behandlet». De aller fleste som arbeider på dette feltet gjør det fordi de liker å arbeide med eldre mennesker.

Oslo kan glede seg over lav arbeidsledighet, og arbeidstilbudene er mange og spennende med høye lønninger og frynsegoder. En ensidig elendighetsbeskrivelse av eldreomsorgen og de ansattes udugelighet inspirerer ikke unge mennesker til å ta dette yrkesvalget.

Kritikken, slik den fremkommer i vår egen Budstikke rammer alle ansatte og kan ikke virke annet en vondt og vanskelig for de over 1000 ansatte som arbeider innen bydelens tjenester, og hjelper ikke til nyrekruttering til disse yrkene.

Jeg har ofte dialog med beboere, pårørende og brukere av bydelens tjenester, og får selvsagt både ris og ros. Tjenestetilbudene er under stadig endring og bydelen forsøker å ta imot kritikk og forslag for å bli bedre, og det vil vi fortsette med. I disse dager legger vi opp til en ny organisering av hjemmetjenesten for å imøtekomme ønsker fra politikere og pårørende.

Jeg benytter anledningen til å nevne at de siste brukerundersøkelsene i Oslo gir bydelen høyeste skår blant bydelene, så alt er vel ikke bare negativt.

Til slutt vil jeg avslutte med å takke alle de mange ansatte som jeg vet gjør en flott innsats for bydelens eldre hver dag. Stå på videre for bydelen vår!

Mona Taasen

Bydelsdirektør, Bydel Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse