Om byggeprosjektene i Nydalen: – Viktigst å skape et levende senter

Det var mye fokus på grøntomrpdene i Nydalen under folkemøtet.

Grøntarealer og det fremtidige signalbygget var temaer som ble tatt opp med utbyggeren Avantor under et folkemøte i Nydalen sist uke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.11.2008 kl 10:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Avantor har lagt inn et forslag om at boligene skal bestå av en blanding av basebebyggelse på 4 etasjer og «tårnbebyggelse» på 10-12 etasjer.

Se bildet større

Avantor avviste på folkemøtet at de vil bygge det omstridte Signalbygget på 24 etasjer for å tjene penger.

NYDALEN: Folkemøtet bla arrangert i fobindelse med festivalen Nydalen TWIST. Prosjektdirektør i Avantor, Liz-Heidi Leonhardsen, gikk gjennom både fremtidige og påbegynte prosjekter i Nydalen.

Etterlyste grøntarealer

Ivar Christiansen (Ap) fra bydelsutvalget i Nordre Aker etterspurte mer grøntarealer rundt byggingen av Sandakerveien 113-119.

– Vi har sendt inn et planinitiativ bestående av næringsvirksomhet, boliger og service, svarte Liz-Heidi Leonhardsen, som forklarte de har lagt inn et forslag om at boligene skal bestå av en blanding av basebebyggelse på 4 etasjer og «tårnbebyggelse» på 10-12 etasjer.

– Området mellom boligene og næringsbygget er foreslått tilrettelagt med et åpent og grønt uteoppholdsareal, sa Leonhardsen.

Hun fikk også spørsmål fra publikum om grøntarealer og møteplasser i området generelt.

Vil skape møteplasser

– Avantor har en tankegang om at det viktigste vi gjør i utviklingen av et levende bydelssenter er å skape møteplasser og aktiviteter som innbyr til bruk, sa Leonhardsen.

De vil blant annet ferdigutvikle grøntbeltet langs Akeselva mellom Kokkamok og Solsiden.

I tillegg vil parkeringsplassene på oversiden av Nydalsveien 21 bli endret til parkområde når eksisterende parkeringsplasser flyttes under nybyggene i Nydalsveien 16-26.

Om prosjektet i Nydalsveien 16-26 sa Leonhardsen at de har planlagt boliger, kontorer og service. På det høyeste vil bygget bli seks etasjer mot Nydalsveien, og vil skråne nedover inn mot eksisterende boligbebyggelse.

I området mellom boligene og de eksisterende boligene opplyste Avantor at det vil legges til rette for et flott grøntområde. Dette vil også være en del av grøntsatsingen i Nydalen.

– Kontrakten går ut med Spigerverket i 2010, og tidspunkt for utbygging avhenger av hvordan markedet utvikler seg videre, sa Leonhardsen.

– En attraksjon

Nydalsutbyggeren fikk også flere spørsmål om det forestående Signalbygget på 24 etasjer, som er sendt til behandling hos Plan- og bygningsetaten/ kommunen.

– Avantor ser på en slik utbygging som en viktig brikke i deres visjon om å skape et levende bydelssenter med spennende møteplasser og med liv mellom husene, den avsluttende prikken over i'en etter en lang utbygging i Nydalen, sa Leonhardsen.

– Bygget vil bli en attraksjon og vil gjøre Nydalen til en destinasjon for hele Oslo's befolkning, sa hun.

Hun tilbakeviste at Avantor kun ønsker å bygge Signalbygget for å tjene penger, blant annet på bakgrunn av de høye byggekostnadene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse