Vil bruke 640.000 kroner på sykkeltiltak

1. april 2015 ble det anlagt en midlertidig BMX-bane på Kjelsås. Bydelen søker nå penger om å oppgradere BMX-banen på Disen, og vil ha sykkelramper ved flere skoler. FOTO: CAMILLA MARIE KLEVSTRAND/TEKNISK MUSEUM

Bydelsutvalget søker Sykkelprosjektet om støtte til blant annet BMX-bane og sykkellekepark.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Sykkelprosjektets leder, Rune Gjøs, besøkte miljø-, plan- og samferdselskomiteen i januar. Der ble bydelen oppfordret til å fokusere på tiltak som vil kunne bidra til økt sykkelbruk i bydelen.

I sitt møte 30. mars behandlet bydelsutvalget søknaden, og vedtok at bydelen skal utarbeide en søknad til Sykkelprosjektet om en rekke tiltak, for tilsammen 640.000 kroner.

Disse er:

  • Innkjøp i samarbeid med aktuelle skoler av 3 sett sykkelramper á kr. 30.000.-, tilsammen kr. 90.000.- for utplassering i eller i nærheter av tre av bydelens skoler.
  • Redesign og omprosjektering av BMX-banen på Disenjordet, kr. 150.000.-
  • Planlegging og prosjektering av en første sykkellekepark i bydelen, kr. 150.000.-
  • Etablering av sykkelparkeringer ved 4 av bydelens idrettsanlegg, kr. 100.000.-
  • Kartlegge mulighet for trafikksikre sykkeltrasèer til og fra bydelens skoler, kr. 100.000.-
  • Innkjøp av utstyr og programvare for kartlegging av sykkelbruk og planlegging av sykkeltiltak i bydelen; kr. 50.000.-

Bydelsutvalget forutsetter at Ungdomsrådet og andre relevante instanser, som for eksempel skolenes elevråd, blir involvert ved gjennomføring av tiltakene.

Se bildet større

Bydelsutvalget vil ha flere til å sykle til skolen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

LES OGSÅ: Bydelsutvalget behandlet også Grefsenveien: Er den egentlig egnet som del av hovedsykkelveinettet?

Bakgrunn for tiltakene

Slik omtales prosjektene i saksfremstillingen fra sakskartet til BU-møtet:

Sykkelramper: «Bydelen har allerede mange syklister av alle slag, bydelen har mange transportsyklister til og fra arbeid. Bydelen har imidlertid også et trafikkmiljø som hindrer barn i å sykle der det kunne være ønskelig at barn syklet. Eksempelvis vil økt sykling til og fra skolene i bydelen kunne bidra til å redusere bilbruken rundt skolene noe som igjen vil kunne gjøre det tryggere å sykle og få flere til å bruke sykkelen.

Bydelen har mange steder der barn kan lære å sykle. Skolelekeplassene egner seg som øvingsarenaer. Disse kan også utstyres slik at barn kan øve opp ferdigheter ut over vanlig transportsykling. Et mulig tiltak kan være å skaffe et sett ramper som kan brukes til sykkeltrening-opplæring.»

BMX-bane: «Bydelen har i dag en bmx-bane på Disenjordet, etablert en gang i første halvdel av 1990-tallet av Bydel Grefsen-Kjelsås. I dag er den lite egnet til bmx-sykling, men en interessegruppe har søkt bydelen om hjelp til å rehabilitere banen slik at den kan tas i bruk som et sykkelanlegg. I første omgang vil det være behov for et redesign av banen for å gjøre den mest mulig i tråd med gjeldende normer for bmx-baner.»

LES OGSÅ: I 2015 fikk Nordre Aker en helt ny BMX-bane, men det var bare midlertidig...

Sykkellekepark: «For de aller minste barna, under, eller nær skolepliktig alder kan en «sykkellekeplass» være et egnet sted for sykkelopplæring. Dette kan være en lekeplass med gater, veier i miniatyrformat, med lyskryss, sykkelramper mm. En slik er visstnok under planlegging i bydel Grünerløkka. Bydel Nordre Aker har flere områder som kan være aktuell for plassering av en slik sykkellekepark.»

Sykkelparkering ved idrettsanlegg: «Situasjonen ved idrettsanleggene i bydelen, det være seg fotballbanene, tennisanleggene eller andre steder der det drives idrett, er ikke kartlagt, men det antas at det vil være behov for å etablere sykkelparkeringer ved flere av anleggene.»

Se bildet større

Det sykles mye i Nordre Aker. Hvordan skal det bli bedre å sykle for dem som gjør det, og hvordan rekruttere flere syklister? FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse