Vil bygge 16 etasjer inntil t-banen

Den søndre delen av Grefsen Stasjonsby foreslås utbygd med 110 boenheter på mellom seks og 16 etasjer. For høyt mener Plan- og bygningsetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.04.2017 kl 12:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

STORO/SANDAKER: Grefsen Utvikling AS ønsker å omregulere Hans Nielsen Hauges gate 50, et planområde på i overkant av 3900 kvadratmeter, fra næring til bolig. Dette utgjør den søndre delen av det som opprinnelig het Grefsen Stasjonsby.

16 etasjer

Tomten møter nyere boligbebyggelse i Hans Nielsen Hauges gate 37-39 i sør, og Ragna Ringdals dagsenter i Hans Nielsen Hauges gate 44 i vest. T-banenlinjen danner grense i øst.

Rundt 1066 kvadratmeter av planområdet er turveiforbindelse mot Storo.

I sitt hovedalternativ, alternativ 1, foreslår Grefsen Utvikling AS en vinklet bygningskropp på seks etasjer, men med tårn mot nord og vest på hele 16 etasjer. Totalt omfatter forslaget 110 nye boenheter, fordelt på 38 små leiligheter (40-50 kvm.), 27 middels store leiligheter (50-80 kvm.) og 44 store leiligheter (80+ kvm.) Samlet boligareal er på inntil 10.500 kvadratmeter (BRA).

Plan- og bygg: For høyt

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget på grunn av bokvalitet, utforming og foreslåtte høyder i alternativ 1.

De foreslåtte høydene overskrider høyhusstrategiens grense på 42 meter, og derfor er det krav om å utarbeide et lavere alternativ på inntil 30 meter.

Grefsen Utvikling AS fremmer derfor også et alternativ 2, der bebyggelsen er på inntil 10 etasjer. Begge alternativer foreslås med næring i første etasje mot Hans Nielsen Hauges gate, og boligbebyggelse i øvrige etasjer. Antall leiligheter og utnyttelse er lik i de to alternativene.

LES OGSÅ: Hvorfor trives du i ditt nabolag? Nå vil vi høre din historie!

Turvei og parkering

Forslaget innebærer også regulering av turvei fra Hans Nielsen Hauges gate til gang- og sykkelvei bort til Birch Reichenwalds gate. Denne vil ifølge forslagsstiller binde Torshovdalen sammen med gangveissystemet mot Storo og Akerselva.

Parkering legges i parkeringskjeller, med plass til 47 biler. Det skal opparbeides sykkelparkering for 250 sykler i parkeringskjelleren.

Detaljereguleringen er nå lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 29. mai. Alle saksdokumenter, og skjema for tilbakemelding, finner du på Plan- og bygningsetatens nettsider.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse