ANNONSE
Annonse

Vil bygge blokker på idrettsbanen

FORSLAGET: Slik ser utbyggingsforlaget ut, med nybygg i Trimveien 4, ved siden av Domus Athletica der det i dag er idretsbaner. Foto: LMR ARKITEKTUR AS

Der andre slåss for en liten flik med treningstid på idrettsbanene i bydelen, vil Studentskipnaden bygge blokker på fotballbanen ved Ullevål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.03.2015 kl 16:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Det er mange som synes det er positivt med flere studentboliger, de er det manko på. Blant annet i Trimveien 4, ved siden av Domus Athletica, planlegger Studentskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) mange nye boliger:

Flere blokker på mellom fem og syv etasjer og elleve etasjer på nordøstsiden mot Ring 3. Den planlagte bebyggelsen er på 3300 kvadratmeter.

Boligene planlegges bygget på idrettsbanen, ved siden av Domus Athletica.

Uten at utbygger har med i planene å erstatte idrettsbanen, på annen tomt. Les hele utbyggingssaken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her.

Det reagerer Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) sterkt på.

- Blir brukt samtlige kvelder

- Som studentidrettsklubb er vi naturligvis glade for at man planlegger utbygging av studentboliger. Men vi synes det er trist at man ikke er villig til å lete etter en ordning der dette ikke går på bekostning av opprettholdelse av et viktig aktivitetstilbud for studentene.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

- SiO argumenterer med at banen blir lite brukt. Det er ikke riktig. Samtlige kvelder på ukedagene brukes banen til trening og kampavvikling for flere av studentklubbene, og kamper også i helgene, sier daglig leder i OSI, Marlene Persson.

Hun viser også til høringsuttalelsen, som er sendt Plan- og bygningsetaten i saken om idrettsbanen. Der står det også at OSI mener at en bedre samkjøring mellom de ulike brukerne av banen, kunne gitt enda mer bruk av fotballbanen.

I tillegg til bedre vedlikehold av SiO, og lys.

Studentskipnaden (SiO) har blant annet lagt vekt på det de mener er lite bruk av banen, som også er vinterstengt. I forhold til at det ikke utløser krav om erstatningsareal av friområde som bebygges, som i utgangspunktet er regelen.

LES OGSÅ: Sprittaxiene utvider – selger narkotika til ungdom

Spillemidler

- Vi er sikre på at bedre samkjøring og vedlikehold av banen, også vinterstid, kunne frigjort tid på banen til flere idrettsklubber i bydelen. Nordre Aker er en av bydelene med dårligst dekning på banekapasitet, nevner Persson.

I høringsuttalelsen nevner også OSI at idrettsbanen er finansiert med flere millioner i spillemidler, og som må tilbakebetales ved bebygging, og foreslått brukt på ny bane annet sted i nærheten. OSI viser også til «SiOs pimære oppgave (…) å sørge for et godt helhetlig helse- og velferdstilbud til studenter.»

- Vi ser det som mye mer hensiktsmessig å bruke en slik sum på å opprettholde aktivitetstilbudet til mange hundre studenter i Oslo, fremfor å tilbakebetale spillemidlene. Prisen det vil koste å opprette en ny banen et annet sted, er for en svært liten sum å regne i et byggeprosjekt av den størrelsesordenen det her er snakk om, sier Persson.

Oslostudentenes Idrettsklubb får også støtte fra Nordre Aker bydel, som skal behandle bane-problemstillingen i neste bydelsutvalgsmøte, neste uke.

LES OGSÅ: Ved en feil malte kommunen opp parkeringsplasser. Likevel får du bot her

Rikspolitiske retningslinjer

I september i fjor behandlet Nordre Aker bydelsutvalg (BU) boligplanene, og allerede da understreket bydelen at idrettsarealet må erstattes. I tillegg til blant annet også å hensynta nabo Sogn Hageby i forhold til skygge og silhuettvirkninger fra de nye planlagte studentboligene.

Videre går det frem at sakspapirene til bydelen at i et notat av 24.11.2014 fra LMR Arkitektur (som søker på vegne av tiltakshaver SiO) til Plan- og bygningsetaten, vurderes behovet for erstatningsareal. Videre at det i brev av 07.01.2015 fra Plan- og bygningsetaten til LMR Arkitektur AS, konkluderes det med at partene i dialogmøte «var enige i vurderingen om at omreguleringen av idrettsarealene ikke utløser krav om erstatningsareale.»

Videre står det i sakspapirene at arkitektfirmaet viser til de «rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen.» Og at retningslinjenene definerer lek som aktiviteter for barn og unge opp til 18 år.

Så siden banen har vært brukt til aktiviteter for studenter fra 19 år og oppover, samt har vært gjerdet inn og ikke vært tilgjengelig for barn, er ikke anlegget å regne for arealer som kommer inn under de rikspolitiske retningslinjene for erstatningsareale.

LES OGSÅ: Må endre studentboligplaner på Kringsjå. Blokkene er for høye

Bydelen uenig

Men bydelen skriver videre: Bruk av arealene er i retningslinjene ikke begrenset til lek. Idrett og annen faktisk bruk vil også bli fanget opp av kravet. I retningslinjene er det heller ikke satt noen aldergrense på 18 år. Anlegget er i sin tid gitt spillemidler fra Staten, og da er det et krav at anlegget skal være allment tilgjengelig, minimumskravet er at det skal kunne leies, mener bydelspolitikerne.

Det vises også til at Lyn Fotballklubb, som opplever underskudd på spilleflater, har forsøkt å få benytte banen, men dette har vært utelukket «pga. de høye utleieprisene». Dette ifølge tidligere daglig leder Ruth Anne Steffensen i Lyn FK.

I bydelspapirene er det også vist til noen mindre arealer som vil kunne dekke de lokale behovene: Område ved speiderhytte i Vestgrensa, friområde i Gaustadbekkdalen, «nedgrodd» lekeplass i Veslefrikkveien/Eventyrveien, og løkke med grus i Peer Gynts vei.

Konkurrere

Bydelen viser videre til at OSI må konkurrere med andre idrettslag om trenings- og spilletid på kommunale baner, hvis banen ved Ullevål blir borte.

Erik Skei, leder av bydelens miljø, plan – og samferdselskomite forteller at lokalpolitikerne vil opprettholde vedtaket fra i høst, om erstatningsareale for idrettsbanen.

LES OGSÅ: Idrettslaget trenger plass: – Hårreisende å rive et bygg i god stand

Avslå?

- Vi ønsker å opprettholde kravet om at dette idrettsanlegget skal erstattes med noe i tilsvarende størrelse og kvalitet, i området Gaustad-Kringsjå, understreker Skei.

Han forteller at en ikke-erstatning er «uakseptabelt».

-Vi er normalt svært positive til studentboliger, men er mer avventende til disse planene, også med bakgrunn i andre innvendinger. Blant annet er vi skeptiske til å bygge så høyt tett innpå hagekolonien, sier Skei.

- Bydelsutvalget stiller seg bak Oslostudentenes protest, og finner det uakseptabelt at
studentenes behov for idrettsanlegg indirekte overføres til kommunale anlegg. Hvis ikke det løser seg med ersatningsareale, så vil vi anbefale at omreguleringen av idrettsbanen til bolig, avvises, sier Skei.

Vedtaket fra komiteen skal som nevnt endelig opp i bydelsutvalget neste uke.

LES OGSÅ: Ett gatenavn, tre skrivemåter. Er det egentlig så viktig?

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse