Vil bygge øverst i Torshovdalen

Prosjektleder Bjørn Agner

Får utbyggerne det som de vil, blir det 150 nye leiligheter i Hans Nielsens Haugesgate 37-43 – nye «Sinsen Torg».

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nye «Sinsen torg»: øverst Maxbo, til høyre Backe-bygget som er utvidet med et lavereliggende tilbygg - brunt bygg på venstre side (andre siden av Hans Nielsens Haugesgate; eksisterende kontorbygg og overfor der, nye stasjonsbyen.

Sagene/Nordre Aker: Utbyggerne Sinsen Torg AS, Backe Prosjekt AS og Mallin Eiendom AS vil bygge boliger øverst i Torshovdalen. De planlegger 150 nye leiligheter og næring i forlengelsen av den planlagte stasjonsbyen, med Hans Nielsens Haugesgate i mellom. Blokkene på nedsiden av Maxbo og Sinsen T-banestasjon blir fra 3 til 9 etasjer, med 2, 3 og 4-roms leiligheter.

I BU

Området ligger i nabobydel Sagene, men nært Nordre Aker, som behandlet saken i forrige bydelsutvalgsmøte (BU). Blant annet har nye BU opprettholdt det tidligere BU vedtok i 2005.

– Nordre Aker – i likhet med Sagene bydel – ønsker ikke en utbygging på bekostning av friområdet i Torshovdalen. Den omtalte «rodetomten» i utbyggingsprosjektet, bør derfor tilbakeføres til kommunens friområde som en del av dalen, sier leder av utvalgets miljø, plan- og samferdselskomité, Ivar Christiansen (Ap).

Trafikk– Og – hvis Sinsen Torg-utbyggingen blir et faktum – så vil denne trafikken komme i tillegg til de foreslåtte rundt 900 nye leilighetene i forbindelse med Grefsen Stasjonsby-prosjektet, og på toppen av den allerede eksisterende trafikken i området. Derfor er det viktig at trafikkløsningene for utbyggingene ses i sammenheng, slik BU ber om, sier Christiansen.

Hever området

Utbyggerne, ved Backe Prosjekt AS, tror området vil heve seg betraktelig gjennom boligprosjektet.

– I dag består utbyggingstomten av Backe-kontorbygg, på toppen av et inngjerdet anleggs-/industri-område. Ved å rive deler av nåværende lager i forlengelsen av Backe-bygget, vil det blant annet åpne for en flott utsikt mot fjorden fra nye Sinsen T-banestasjon, og utvide eksisterende grøntområde på denne siden av Backe-bygget, forteller prosjektleder Bjørn Agner.

I utbyggingen er det også planlagt et lite torg, matvarebutikk og barnehage.

– Og når det gjelder økning i trafikken, vil den etter våre beregninger øke med maks 5 prosent utfra dagens situasjon, sier Agner.

Forhåndssalg

– Dere frykter ikke noe «boligkrakk» – hensett til fleres dystre spådommer for fremtidens boligsalg?

– Vi tror ikke på noe dramatisk fall i boligprisene. Uansett satser vi på å forhåndsselge minst 60 prosent av leilighetene før byggestart, forteller Agner, som håper på at saken vil bli behandlet av byrådet i august.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse