Vil diskutere ny sperring

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) understreker at sperre-saken slett ikke er «død». – Jeg vil gjerne møte beboerne og diskutere eventuell flytting av sperringen, sier han.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.04.2009 kl 17:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO:

— Selv om det nå er vedtatt at eksisterende sperring skal oppheves, så betyr ikke det at jeg ikke er villig til å lytte til beboernes innspill. Jeg vil takke ja til møte med beboerne, og diskutere eventuell flytting av sperringen som prøveordning, sier samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp).

Utfra byrådens saksfremstilling går det frem at trafikken i nærområdets småveier, utenom i Tåsenveien mellom Jutulveien og Bredo Stabells vei, har økt etter sperringen. Og fra byrådens vedtak heter det at «...fordelene ved en stenging av Bredo Stabells vei ikke oppveier ulempene...» Men fremstillingen viser også til skilting (2004) av kollektivfelt i Kirkeveiringen, noe som «...kan være en medvirkende årsak til trafikkøkningen i Tåsenveien syd for Jutulveien.» står det også i saksfremstillingen.

Videre i fremstillingen står det:

«En stenging diagonalt over krysset ble sett på som et bedre stengealternativ. En slik løsning vil ikke gi økt trafikk i traseen Claus Borchs vei - Ugleveien - Tåsen allé. Jutulveien er enveiskjørt, i retning øst, mellom Pastor Fangens vei og Tåsenveien, og det er ikke mulig for trafikk fra Tåsenveien å kjøre lovlig til/ fra Uelands gate via traseen Claus Borchs vei - Ugleveien - Tåsen allé. Samferdselsetaten viser til at krysset er stort nok til å ivareta fremkommelighet for store kjøretøy.»

Samferdselsetaten har også vedlagt saken Ullevål Universistetssykehus kommentarer, som blant annet sier: «... Sykehuset sier ikke direkte at de ikke ønsker stenging, men at det må gjøres tiltak i eksisterende rundkjøring i krysset Uelands gate/ Jutulveien slik at den avvikler trafikken fra Jutulveien bedre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse