ANNONSE
Annonse

Vil gjøre om butikk til boliger

Det er dette butikklokalet utbygger ønsker å erstatte med fem rekkehus. I dag er det kontorvirksomhet i bygget. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Utbygger foreslår å erstatte det gamle butikkbygget i Hesteskoen på Kjelsås med nye rekkehus.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.07.2016 kl 15:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Boligområdet Hesteskoen ligger ved Engebråten, og ble bygget ut på 1950- og 60-tallet. Bygningene i grenda består av blokker i tre etasjer, rekkehus i to etasjer og firemannsboliger i én etasje.

Plan- og bygningsetaten (PBE) varsler i sitt saksinnsyn at detaljreguleringen for Hesteskoen 7 nå ligger ute til offentlig ettersyn, med tilbakemeldingsfrist 15. august. (Ekstern lenke til Plan- og bygningsetaten).

Fra butikk til bolig

Bakke Invest AS foreslår å omregulere Hesteskoen 7 fra butikk til boligbebyggelse. Hensikten med planen er å bygge fem rekkehus i to etasjer, skriver PBE.

Det har de siste årene ikke vært butikkdrift i lokalene, men kontorer. Utbygger skriver i sitt saksfremlegg at det ikke lenger er grunnlag for videre kontordrift.

Nybyggene vil får gesims- og mønehøyder på henholdsvis syv og åtte meter. Rekkehusene plasseres som en forlengelse av rekkehusstrukturen i vest, men forskyves nærmere veien.

«Det sikres private uteoppholdsareal for hver boenhet, samt et mindre felles uteoppholdsareal» skriver etaten i framlegget.

LES OGSÅ: Så mye eiendomsskatt betaler vi i Nordre Aker

Hage

Tomten som ønskes omregulert er på 1100 kvadratmeter, og nybyggene skal ifølge planen oppta 45 prosent av planområdet.

«Hver bolig skal ha både for- og bakhage som utgjør minst 40 m2 privat uteoppholdsareal per bolig, pluss takterrasse 16-18m2 og balkong. Forhagene skal gå ut til ytterkant av dagens veikant i Hesteskoen. Plenen i eiendommens del mot vest skal inngå i et uteareal for lek og opphold på 60 m2. Dagens parkering, direkte fra vei i hele eksisterende byggs lengde, skal opphøre når området blir bebygget med hageareal. Parkering skal foregå via en nedkjørsel langs gavlen til boligblokken i sør, til et parkeringsanlegg under terreng for beboere og gjester» står det i planframlegget.

Parkeringskjelleren skal ha plass til ni biler.

Ettersom planlagt bebyggelse er noe høyere enn det eksisterende butikkbygget, vil det påvirke bygningene rundt, skriver PBE. Blant annet vil det kunne gi økt innsyn for blokken i Hesteskoen 9, som har tinglyst rett til vinduer mot nord.

LES MER OM BOLIGUTBYGGING I NORDRE AKER:

PBE ønsker færre enheter

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at bebyggelsen trekkes lenger unna veien.

– Videre mener vi avstand til naboblokken og til regulert vei tilsier at fire rekkehus gir en bedre løsning for planområdet. En mer hensiktmessing plassering av avkjørsel må undersøkes, skriver etaten i sin uttalelse.

Nærbutikk

På Digitaltmuseum.no har vi funnet dette bildet fra 1970. Midt i bildet ses rekkehusene i Hesteskoen 5, mens butikklokalet på eiendommmen som nå ønskes omregulert, ligger bak disse. Bakerst ses den treetasjer høye blokka i Hesteskoen 9. FOTOGRAF: HENRIK ØRSTED/OSLO MUSEUM (Bildet er Creative commons-lisensiert)

I sin stedsanalyse skriver forslagsstiller:

«Planområdet ligger i et veletablert boligområde med variert boligbebyggelse; blokker, rekkehus, eneboliger på Kjelsåsplatået utenfor sentrum av byen, med tog- og trikkeforbindelse til sentrum. I nærheten ligger Akerselva-vassdraget med langsgående jernbane mot vest, Engebråten skole med idrettshall mot syd og Grefsen stadion mot syd øst.»

Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen består av et næringsbygg i én etasje, oppført på 50-tallet som vært i bruk som nærbutikk, ifølge Plan- og bygningsetaten.

Vi har imidlertid ikke klart å finne ut mer om butikkvirksomheten som var i lokalet tidligere. Har du informasjon eller minner om dette, ta gjerne kontakt på e-post eller fortell i kommentarfeltet!

Hele byggesaken, samt skjema for tilbakemelding, finnes på Plan- og bygningsetatens nettsider.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse