ANNONSE
Annonse

Vil ha datoparkering i Oslo ytre by

Langtidsparkering: Campingvogner i Bydel Nordstrand. Foto: Privat

Arve Edvardsen i Nordstrand Høyre etterlyser evaluering av pilotprosjektet med datoparkering på Oppsal.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Arve Edvardsen, da leder for Nordstrand Høyre, foreslo i 2010 å gjeninnføre datoparkering i ytre by. Forslaget ble fremmet via Anne Lise Høegh i samferdselskomiteen.

LES OGSÅ: Høyre-politikere kjemper for ny datoparkering

Dette medførte at det ble igangsatt et pilotprosjekt på Oppsal i 2011.

Ring 2

Edvardsen ønsker nå fortgang i saken.

- Vi mener at datoparkering i en noe mindre tidsperiode i forhold til den gamle ordningen fra 1982, vil medføre mange fordeler, sier han. Det konkrete forslaget var datoparkering i tidsrommet 0900-1600 på hverdager.

- Datoparkeringen bør i denne perioden oppheve parkering forbudt-skilt. En slik ordning vil medføre en langt mer effektiv snøbrøyting og veivedlikehold. Det vil også bli lettere å vedlikeholde fortauene som er spesielt viktig for barn og eldre. En heldig bieffekt vil bli å bli kvitt langtidsparkerte kjøretøy, sier Edvardsen.

I et brev til Bymiljøetaten etterlyser høyrepolitikeren en evaluering av pilotprosjektet på Oppsal.

- Hva er erfaringene fra dette prosjektet? Jeg mener ordningen bør innføres utenfor ring 2 så fort som mulig, sier Edvardsen og legger til:

- Jeg mener også at man bør innføre datoparkering året rundt, da vil det være langt eklere å feie gatene.

Mange fordeler

Edvardsen viser til at langtidsparkerte kjøretøy skaper mye problemer, ikke minst i Bydel Nordstrand.

- Vår bydel med mange villaveier er spesielt rammet av slik langtidsparkering. Som tre campingvogner i Herregårdsveien som medfører trafikkfare for skoleelever. Og en båt på henger i Ljabruveien som er til hinder for bussen. På Lambertseter ville fjerning av langtidsparkerte kjøretøyer ha bedret parkeringssituasjonen for dem som bruker bil daglig, sier Arve Edvardsen og legger til:

- Vi er derfor svært spent på erfaringene med pilotprosjektet og veien videre.

Evaluering på trappene

Atle Rønning i Bymiljøetaten informerer om at pilotprosjektet på Oppsal ble videreført denne vinteren og utvidet til å gjelde noen flere veier på Oppsal og på Bøler.

- Vi kommer til å foreta en evaluering av prosjektet etter denne vintersesongen, sier Rønning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse