Vil ha deg med på kulturmøte

- Vil vil ha flest mulig innspill til den nye kulturstasjonen!

med: - Bli med å påvirke utformingen av den nye planlagte kulturstasjonen i bydelen, oppfordrer denne gjengen - fra venstre Kristian E. Meisingset fra Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg, Unni Færøvik, leder Korpsnett Norge, Tale Pleym (SV), May-Brith Døssland (V) og Per Morten Klette fra Høyre. FOTO: Nordre Aker Bydel

- Vil vil ha flest mulig innspill til den nye kulturstasjonen, og håper så mange som mulig møter opp, oppfordrer lokalpolitikere og kulturrepresentanter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.04.2012 kl 13:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN:- Bydelsutvalget nedsatte for en tid tilbake en arbeidsgruppe for å jobbe med utforming av den nye planlagte kulturstasjonen, i forbindelse med den kommende nye grunnskolen i Nydalen. Nå inviterer arbeidsgruppen til folkemøte, for å få med flest mulige innspill om hva en slik kulturstasjon for barn og unge bør inneholde, sier lokalpolitiker May-Brith Døssland (V).

Møtet er onsdag 25. april i bydelshuset i Nydalsveien, kl. 18.00.

Kartlegger og vurderer

Bydelen vil kartlegge det ønskede innholdet, profil og omfang for kulturstasjonen. Og også se nærmere på rombehov og program, spesielt i forhold til etableringen på den nye skolen.

-I tillegg skal vi vurdere kulturstasjonens rolle i forhold til eksisterende kultur- og musikktilbud i bydelen, og hvordan man kan, og i hvilken grad man bør, få til et samarbeid med frivillige organsisasjoner, som eksempelsvis lokale kor, korps og orkestre, private kultur- og musikktilbud, skoler - inkludert Aktivitetsskolen, barnehager og andre, sier Døssland.

Hun legger til at bydelen også vurderer en ny kulturstasjon spesielt i forhold til eksisterende tilbud ved Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og eventuelle nye tilsvarende tilbud i bydelen, samt bydelens rolle i forbindelse med en ny kulturstasjon.

Befaring og spørreundersøkelse

- Vi har vært på befaring på Rommen kulturstasjon og Schous kulturstasjon. Og nå jobber vi også med en spørreundersøkelse blant barn og unge, for å lære mer om hvilke aktiviteter det er mest behov for på vår nye Kulturstasjon. Noen av klassene på skolene i bydelen vil få tilbud om å være med på denne undersøkelsen, sier Døssland og gjentar oppfordringen om å delta på møtet 25. april.

- Vi håper at mange vil komme, og gi sine innspill til en ny kulturstasjon som kan inneholde musikk, dans, teater og kunstfag for barn og ungdom, sier Døssland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse