Vil ha deg med på kulturmøte

- Vil vil ha flest mulig innspill til den nye kulturstasjonen!

Vil ha deg med på kulturmøte

med: - Bli med å påvirke utformingen av den nye planlagte kulturstasjonen i bydelen, oppfordrer denne gjengen - fra venstre Kristian E. Meisingset fra Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg, Unni Færøvik, leder Korpsnett Norge, Tale Pleym (SV), May-Brith Døssland (V) og Per Morten Klette fra Høyre. FOTO: Nordre Aker Bydel

- Vil vil ha flest mulig innspill til den nye kulturstasjonen, og håper så mange som mulig møter opp, oppfordrer lokalpolitikere og kulturrepresentanter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.04.2012 kl 13:26

NYDALEN:- Bydelsutvalget nedsatte for en tid tilbake en arbeidsgruppe for å jobbe med utforming av den nye planlagte kulturstasjonen, i forbindelse med den kommende nye grunnskolen i Nydalen. Nå inviterer arbeidsgruppen til folkemøte, for å få med flest mulige innspill om hva en slik kulturstasjon for barn og unge bør inneholde, sier lokalpolitiker May-Brith Døssland (V).

Møtet er onsdag 25. april i bydelshuset i Nydalsveien, kl. 18.00.

Kartlegger og vurderer

Bydelen vil kartlegge det ønskede innholdet, profil og omfang for kulturstasjonen. Og også se nærmere på rombehov og program, spesielt i forhold til etableringen på den nye skolen.

-I tillegg skal vi vurdere kulturstasjonens rolle i forhold til eksisterende kultur- og musikktilbud i bydelen, og hvordan man kan, og i hvilken grad man bør, få til et samarbeid med frivillige organsisasjoner, som eksempelsvis lokale kor, korps og orkestre, private kultur- og musikktilbud, skoler - inkludert Aktivitetsskolen, barnehager og andre, sier Døssland.

Hun legger til at bydelen også vurderer en ny kulturstasjon spesielt i forhold til eksisterende tilbud ved Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og eventuelle nye tilsvarende tilbud i bydelen, samt bydelens rolle i forbindelse med en ny kulturstasjon.

Befaring og spørreundersøkelse

- Vi har vært på befaring på Rommen kulturstasjon og Schous kulturstasjon. Og nå jobber vi også med en spørreundersøkelse blant barn og unge, for å lære mer om hvilke aktiviteter det er mest behov for på vår nye Kulturstasjon. Noen av klassene på skolene i bydelen vil få tilbud om å være med på denne undersøkelsen, sier Døssland og gjentar oppfordringen om å delta på møtet 25. april.

- Vi håper at mange vil komme, og gi sine innspill til en ny kulturstasjon som kan inneholde musikk, dans, teater og kunstfag for barn og ungdom, sier Døssland.

Annonse
Annonse