Vil ha egen "markalov" i Maridalen

Aktørene i Maridalen jobbet hardt for verneplanen for Maridalen Landskapsvernområde. Her fra Skjerven gård.

– Hva slags tillit kan vi ha til inngåtte avtaler med det offentlige, når det du trodde var gjeldende blir brutt med et pennestrøk, fortviler Maridalen Vel.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

MARIDALEN: Maridalen Vel, Maridalens Venner og Aker og Oslo Bondelag har gått sammen om et brev til Stortingets energi- og miljøkomité. Aktørene i Maridalen jobbet hardt for verneplanen for Maridalen Landskapsvernområde, som ble vedtatt i 2001.

– Langt vanskeligere

– Men nå er det plutselig markaloven som skal gjelde for Maridalen. Lovens paragraf 5 sier at det vil bli et bygge og anleggsforbud som vil stoppe mulighetene for utvikling i Maridalen, sier sier Per Pedersen, leder av Maridalen Vel.

I brevet til Stortinget skriver de at ved å sammenlikne markalovforslaget, merknadene til loven, gjeldende verneforskrift for Maridalen Landskapsvernområde og dagens praksis i byggesaker i dette området, mener de at fremtidige byggesaker kan bli langt vanskeligere å gjennomføre.

– Det blir en uakseptabel situasjon for beboerne i området, og vi ber om at dette endres slik at dagens praksis også kan følges i fremtiden, sier Pedersen.

Egen sone

De tre uttrykker i brevet bekymring for at boenhetene i dalen har blitt kraftig redusert de siste 50 årene, og mener det er helt avgjørende at tiltak som kan styrke lokalsamfunnet er mulig også i fremtiden.

Kravet som legges frem fra befolkningen i Maridalen, er derfor at landskapsvernet for Maridalen består, og at landskapsvernområdet holdes utenfor markalovens virkeområde. Eventuelt at Maridalen verneområde gjøres til en egen sone i marka der vernebestemmelsene gjelder foran markaloven.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse