ANNONSE
Annonse

Vil ha egen "markalov" i Maridalen

Aktørene i Maridalen jobbet hardt for verneplanen for Maridalen Landskapsvernområde. Her fra Skjerven gård.

– Hva slags tillit kan vi ha til inngåtte avtaler med det offentlige, når det du trodde var gjeldende blir brutt med et pennestrøk, fortviler Maridalen Vel.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MARIDALEN: Maridalen Vel, Maridalens Venner og Aker og Oslo Bondelag har gått sammen om et brev til Stortingets energi- og miljøkomité. Aktørene i Maridalen jobbet hardt for verneplanen for Maridalen Landskapsvernområde, som ble vedtatt i 2001.

– Langt vanskeligere

– Men nå er det plutselig markaloven som skal gjelde for Maridalen. Lovens paragraf 5 sier at det vil bli et bygge og anleggsforbud som vil stoppe mulighetene for utvikling i Maridalen, sier sier Per Pedersen, leder av Maridalen Vel.

I brevet til Stortinget skriver de at ved å sammenlikne markalovforslaget, merknadene til loven, gjeldende verneforskrift for Maridalen Landskapsvernområde og dagens praksis i byggesaker i dette området, mener de at fremtidige byggesaker kan bli langt vanskeligere å gjennomføre.

– Det blir en uakseptabel situasjon for beboerne i området, og vi ber om at dette endres slik at dagens praksis også kan følges i fremtiden, sier Pedersen.

Egen sone

De tre uttrykker i brevet bekymring for at boenhetene i dalen har blitt kraftig redusert de siste 50 årene, og mener det er helt avgjørende at tiltak som kan styrke lokalsamfunnet er mulig også i fremtiden.

Kravet som legges frem fra befolkningen i Maridalen, er derfor at landskapsvernet for Maridalen består, og at landskapsvernområdet holdes utenfor markalovens virkeområde. Eventuelt at Maridalen verneområde gjøres til en egen sone i marka der vernebestemmelsene gjelder foran markaloven.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse