Vil ha færre parkeringsplasser

- Vi er glade for at bensinstasjonen er ute av prosjektet, men vi håper også på færre parkeringsplasser, sier Unni Eriksen i Blindern Vel.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.11.2007 kl 10:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: - Velene i området (Berg, Nordberg og Sogn Vel, Tåsen hageby Vel og Blindern Vel) har jobbet lenge med denne saken. Både overfor Plan- og bygningsetaten, utbyggerne, bydelen, byutviklingskomiteen og enkeltpolitikere sentralt og lokal. Noe har vi fått til ved at bensinstasjonen nå tas ut av prosjektet i Sognsveien 70, sier Unni Eriksen i Blindern Vel.

- Ullevål stadion-området bygges ut på utbyggernes og bilens premisser i for stor grad. Her er det kort sagt kaotisk og lite hyggelig å ferdes. Velene i området jobber for å snu denne utviklingen og få den inn på et mer miljø- og menneskevennlig spor. Derfor har vi jobbet for å få redusert antall parkeringsplasser utenfor Sognsveien 70. Utbygger ønsker 27 plasser, mens politikerne har lagt seg på 20 plasser. Medregnet parkeringskjelleren får da utbygger etter vår mening flere parkeringsplasser enn parkeringsnormen tilsier.

- Dette har vi protestert mot, vi befinner oss jo midt i et kollektivknutepunkt. Maks 10 plasser på terreng må holde. Vi vil ha færre biler og mer grønt og trivelige oppholds- og utearealer. Det er miljø- og klimavennlig byutvikling i praksis, sier Eriksen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse