Vil ha ferske trafikk-tall

Aksjonist og Grefsenbeboer Conny Mossefin forteller at beboerne jobber på spreng for å få belyst byggesaken best mulig.

For andre gang utsatte byutviklingskomiteen Grefsen Stasjonsby. Komiteen vil - som motaksjonistene - ha flere tall på bordet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Dette kan bli Grefsenbeboernes nye utsikt hvis utbygger av stasjonsbyen får det slik de vil.

Oslo/Grefsen: Saken er nå utsatt til 11. oktober. Byutviklingskomiteens nestleder Rina Brunsell Harsvik (Ap) vil ha trafikktall fra samferdselsetaten.

Gamle tall

Aksjonsgruppa mot utbyggingen har sammenliknet trafikkberegninger som utbygger Byggholt AS og ROM Eiendomsutvikling AS har lagt på bordet, med samferdselsetatens beregninger.

– Utbygger legger til grunn snart tre år gamle tall for trafikken rundt Storo-området, mens samferdselsetaten har ferske tall fra i år. Med den raske byggeutviklingen som har skjedd i området, blir tall fra tre år tilbake utdatert, sier aksjonist og Grefsenbeboer Conny Mossefin.

– Utbygger beregner at det om åtte år vil passere 14.500 biler i snitt per døgn i Vitaminveien. Samferdselsetaten har ferske tall som viser at 17.500 biler passerer området allerede i dag! Det sier noe om på hvilket feil grunnlag byrådet har støttet utbygger, sier Mossefin.

Aksjonistene har også hatt møte med Rina Brunsell Harsvik (Ap).

– At komiteen igjen har utsatt Grefsen Stasjonsby og ønsker flere tall fra samferdselsetaten, ser vi som tegn på at bystyrepolitikerne tar våre henvendelser på alvor, sier Mossefin.

Støy og utredning

Aksjonistene er heller ikke fornøyd med støyvurderingene som er lagt til grunn i for stasjonsbyen.

– Plan- og bygningsetaten er bekymret for eventuell utvendig støy som Grefsen Stasjonsbys nye beboerne kan bli utsatt for. Hva med oss som allerede bor i området - vi forlanger også en uavhengig støyvurdering som nærmeste naboer til stasjonsbyen, sier Mossefin.

Grefsenbeboerne ønsker en total utredning av hele Grefsen Stasjonsby - av næringsutbygging og planlagte blokker med nesten 1000 nye leiligheter. I henhold til plan- og bygningsloven tar en "konsekvensutredning" for seg alle mulige følger av et byggeprosjekt, også støy og trafikale forhold. Men "konsekvensutredninger" gjelder bare for næringsutbygging - over og rundt 15.000 m2 - et boligprosjekt må overstige 100 dekar for å bli konsekvensutredet.

Grefsenbeboerne stiller også spørsmålstegn ved utbyggers "regnestykke" over næringsarealet - 12.000 m2. Det gjør også leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V).

– Jeg vil skriftlig ta opp næringsareal-utregningen med byutviklingsbyråd Grete Horntvedt (H), sier Elvestuen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse