Vil ha kjøreforbud rundt barneskoler

Flertallet av Oslos befolkning ønsker kjøreforbud rundt skolene.

53 prosent av folk i Oslo ønsker kjøreforbud 200 meter rundt barneskolene, viser en ny undersøkelse fra If.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.08.2009 kl 11:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Undersøkelsen som er foretatt blant 1900 nordmenn viser at et flertall av befolkningen i Oslo ønsker et generelt kjøreforbud på 200 meters radius rundt barneskoler.

- 200 meter er en hypotetisk grense og det kan være argumenter og praktiske utfordringer som tilsier både lengre og kortere grenser for biltrafikk rundt skoler. Poenget er imidlertid at et flertall i befolkningen ser problemene og ønsker seg tryggere veier for de små og myke trafikantene rundt barneskolene, sier konserndirektør Line M. Hestvik i If.

Og det ser også ut som om trafikantene aldri lærer. Første skoledag aksjonerte politiet over hele Oslo og over 100 bilister ble bøtelagt.

Tall fra Politidirektoratet viser også at omtrent 10 000 bilister er tatt for å kjøre for fort ved norske skoler de tre siste årene. I tillegg har over 5 000 billister fått gebyr, de fleste for å kjøre uten bilbelte eller for å sikre barna i baksetet for dårlig.

Forsikringsselskapet får daglig innrapporteringer om småbulking på parkeringsplasser og stoppesteder morgen og ettermiddag.

- Slike skader oppstår gjerne som følge av stress, mange biler og dårlig tilrettelegging for biltransport. Det sier seg selv at dette ikke er et heldig trafikkmiljø for seksåringer å oppholde seg i. sier Hestvik.

Dermed benytter mange foreldre bilen når de skal levere barna på skolen.

- Mange foreldre velger å levere barn til skolen med bil på grunn av manglende trafikksikkerhet når barna går på egenhånd. Dette er med på å øke trafikken og dermed forsterke problemet ytterligere, mener Hestvik

For å løse dette problemet mener forsikringsselskapet at man bør øke sikkerheten ved skolene.

- Å se for seg at et slikt forbud blir innført er urealistisk. Men at trafikksikkerheten må økes i og rundt skolene er åpenbart. Her gjenstår det mye arbeid over hele landet før man er i mål, avslutter Line Hestvik.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse