– Vil ha klart svar!

– Vi forlanger nå klart svar, sier leder av Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen (til høyre), her sammen med støttespiller, skihelt og Maridalen-beboer, Vegard Ulvang. Arkivfoto

Maridalens Venner vil ha klart svar fra miljøverndepartementet. – Departementet vingler i markalovens eventuelle betydning for Maridalen, sier leder for vennene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2008 kl 11:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

MARIDALEN: I november i fjor skrev Nordre Aker Budstikke (NAB) om den forestående markaloven, som fortsatt ligger til behandling i Miljøverndepartementet. I intervju med departementet i høst, bekreftet det den gangen at «Verneområder som Maridalen vil ikke bli berørt av en ny markalov, og området vil fortsatt være landskapsvernområde under Naturvernloven».

– Støtte fra Fylkesmannen

– Og det var et svar vi var veldig fornøyd med. Vi har også skriftlig støtte fra Fylkesmannen på det samme, kan leder av Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen fortelle.

– I et møtereferat fra november i fjor sier Fylkesmannen «Maridalens Venner har sendt et brev til MD der de har bedt om å få klargjort markalovens betydning for landskapsvernområdet. Slik de har forstått det vil verneforskriften og ikke markaloven gjelde for Maridalen. Dette er også Fylkesmannens oppfatning av saken.», refererer Olsen, og legger til at vennene fortsatt ikke har mottatt noe svar på nevnte brev til Miljøverndepartementet, selv om det ble sendt for flere måneder siden.

– Stikk i strid

Og i etterkant av nevnte intervju med Miljøverndepartementet, kjenner NAB til at Maridalen Vel har mottatt et brev fra departementet, som tvert imot ikke bekrefter at dalen – som har vært «vernet landskapsområde» siden 2001 – ikke vil bli berørt av den kommende nye Markaloven. I dette brevet – og fra en annen saksbehandler – står det bl.a. «Det forhold at et område allerede er vernet etter naturvernloven, er ikke til hinder for at det samme området også omfattes av ny markalov.»

– Det er jo rett og slett stikk i strid med det den andre saksbehandleren uttalte til NAB i november, sier en oppgitt Olsen.

«To tunger»?

NAB har nå på ny vært i kontakt med Miljøverndepartementet, og bedt om en kommentar på hvorfor departementet ser ut til å «tale med to tunger». Men departementet mener slett ikke at de forskjellige uttalelsene står i motsetning til hverandre, og departementet skriver videre i mail til NAB.

– Markaloven skal blant annet sørge for å fastsette Markagrensen. Innenfor denne ytre grensen vil Maridalen landskapsvernområde befinne seg, i likhet med mange andre naturvernområder som har egne bestemmelser, skriver departementet.

Men det svaret ble (naturlig nok!) ikke NAB fornøyd med – og vi spurte igjen om den nye markaloven kan bety endringer for Maridalen eller ikke. Til slutt fikk vi følgende svar fra departementet, og av samme saksbehandler som sendte nevnte brev til Maridalen Vel.

– Det er ikke noe i opplegget per i dag som forutsetter endringer i disse bestemmelsene.

Og det er jo et annerledes svar enn det Miljøverndepartementet har skrevet i nevnte brev til Maridalen Vel.

Godtar ikke vingling

Men Maridalens Venner vil ikke godta en slik vingling av departementets saksbehandlere, i en så viktig sak for området.

– Vi vil nå løfte saken opp på politisk nivå i Miljøverndepartementet – der den også egentlig hører hjemme. Slike frem og tilbakeuttalelser fra saksbehandlerne kan vi ikke godta. Det er rett og slett ikke godt nok, sier en engasjert Olsen.

Og NAB følger saken videre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse