Vil ha klimadugnad i veitrafikken

CO2-KAMERATENE: Fra undertegnelsen av klimadokumentet: Vilrid Femoen, daglig leder i Klimaveien, administrerende direktør Finn Tandberg i Bilimportørenes Landsforening og statssekretær Erik Lahnstein. (Foto: Øivind Skar)

Med Samferdselsdepartementet som katalysator – og fete gulrøtter som lokkemiddel – startes en landsomfattende dugnad for å få ned CO2-utslippet fra veitrafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2007 kl 09:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
– Det er nødvendig med tøffe tiltak. Utslippene fra transportsektoren er høye og har økt mer og raskere enn i andre sektorer. Derfor kan vi ikke bare vente på ny teknologi, men vi må sette inn tiltak i forhold til både adferd og dagens teknologi, sa statssekretær Erik Lahnstein ved åpningen av Klimaveien.

Klimaveien har, gjennom en kjempedugnad iscenesatt av 16 organisasjoner, som mål å få folk til å legge om kjørestilen og reisevanene for å spare naturen for en million tonn CO2 innen utgangen av 2009. Dette tilsvarer 10 prosent av veitrafikkens samlede utslipp på 9,6 millioner 2005-tonn CO2. Veitransporten representerer alene 22 prosent av landets samlede utslipp av klimagassen.

Åtte veier til målet skisseres:

* Mer miljøvennlig kjøring.

 • Miljøoptimaliserte kjøretøy.
 • Høyere kollektivandel, spesielt i og rundt de store byene.
 • Innfasing av null- og lavutslippskjøretøy.
 • Innfasing av alternative drivstoffer.
 • Smartere infrastruktur – bedre trafikkflyt.
 • Bedre trafikkmiddelfordeling.
 • Miljøbevisst reisemiddelvalg.

  Gulrot og pisk

  Myndighetene og organisasjonene lover fete gulrøtter og lite pisk.

– Alle har økonomisk fordel av å kjøre mer miljøvennlig. En million tonn mindre CO2 betyr samtidig fire milliarder sparte drivstoffkroner, hevder administrerende direktør Finn Tandberg i Bilimportørenes Landsforening, og fortsetter: – Økonomisk kjøring betyr også sikker kjøring, men vår fokus er først og fremst på økonomien og miljøet. Økt sikkerhet kommer som en naturlig konsekvens.

– Ja, få beinet vekk fra gasspedalen i utforbakkene!, påpeker Leif N. Olsen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforening. Mange har fryktet at Klimaveien skal ende opp som et eneste gedigent supperåd. Det tror ikke Lahnstein eller Tandberg.

– Vi må få ned energiforbruket per kjøretøy. Omleggingen av bilavgiften har redusert CO2-utslippet fra nye biler fra 177 gram til 158 i første halvår. Videre har vi en ambisiøs plan for å fase inn biodrivstoff, fortsetter Lahnstein, og ramser opp myndighetenes tiltak:

 • Fra 2008 skal alt drivstoff inneholde to prosent biokomponenter.
 • Andelen økes til fem prosent fra 2009.
 • Intensjonen er fra 2010 skal drivstoffet inneholde syv prosent biokomponenter.

Regjeringen har nylig klart signalisert at de ønsker å være en pådriver for å få gjennomsnittsutslippet for nye biler ned til 120 gram CO2 innen 2012.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse