Vil ha kontordrift på Skar

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker snarest mulig å etablere kontorvirksomhet på Skar.

Samtidig som kommunen (EBY og Omsorgsbygg) og byrådsavdeling for byutvikling arbeider med planene om en storbarnehage på Skar, ønsker også EBY, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, snarest mulig å etablere kontorvirksomhet på stedet:

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Vi ønsker ikke at stedet skal stå tomt, og har derfor søkt Vann- og avløpsetaten (VAV) om midlertidig utslippstillatelse for å etablere en viss virksomhet i leiren. Søknaden er begrenset oppad til bruk tilsvarende maksimalt 35 kontorplasser. Utgangspunktet er da å ta i bruk det eksisterende vann- og avløpsanlegget med tette tanker som Forsvaret etablerte, sier prosjektleder for Skar leir, Kristian Ribe i EBY.

VAV har sendt søknadet på høring til Helse- og velferdsetaten (HEV), som har forståelse for at en viss aktivitet kan være forebyggende for vedlikehold og hærverk på området, og godkjenner søknaden.

– Dette dreier seg om midlertidig drift av leiren, hvor noe kontor- og lagervirksomhet kan være aktuelt - særlig i perioden mens barnehage planlegges, sier Ribe.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse