Vil ha seniorparkering

Bjørn Iddeng fra Nordre Aker Frp har tatt opp parkeringsplasser ved Tåsen Seniorsenter med lokalpolitikerne.

For å få fart på eventuelt mer parkeringsplass ved Tåsen Seniorsenter, har nå Frp tatt saken opp med lokalpolitikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.02.2009 kl 10:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
TÅSEN: – Dette er noe seniorsenteret har jobbet for lenge. I dag er det kun 5-6 p-plasser tilgjengelig. Det er for lite – kanskje kan det bli det dobbelte, sier Nordre Aker Frps Bjørn Iddeng.

I forrige miljø, plan- og samferdselskomitemøte fikk Frp flertall for sitt forslag om at bydelsutvalget (BU) ber Oslo kommune sørge for etablering av flere parkeringsplasser på eiendommen i Tåsenveien 66 – etter ønske fra seniorsenteret selv.

– Bedre trafikksikkerhet

Forslaget underbygges med at flere p-plasser vil bedre trafikksikkerheten til lokalmiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening står bak driften av seniorsenteret, og senteret mottar årlige driftsbidrag fra bydelen, opplyses i møtedokumentene.

Vært på befaring

Fra saksfremstillingen til administrasjonen for øvrig heter det: «Tåsen Seniorsenter har ved flere skriftlige henvendelser til Bydel Nordre Aker anmodet om hjelp til å finne løsning på de vanskelige parkeringsforhold ved senteret.

Anmodningen er godt begrunnet og forslag til løsning er fremlagt som bilag til henvendelsene. Brukerrådet ved senteret har via bydelens eldreråd bedt om hjelp i saken og Bydelsutvalgsleder har vært på befaring for å orienteres om behovet.»

Saken skal senere opp i bydelsutvalget (BU).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse