Vil ha utekino og bedre seksualundervisning

Ungdomsrådsleder Rasmus Bakken (t.h.) og nestleder Jørgen Bjelkerud foran UBUM-delegasjonen i Nydalen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Så mange ville være med og si sin mening om det å være ungdom i Nordre Aker, at ungdomsrådet måtte si nei til halvparten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.03.2017 kl 12:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Torsdag 23. mars var over 50 ungdommer samlet i bydelshuset i Nydalsveien 21 til Ungdommens Bydelsutvalgsmøte.

Arrangør var Ungdomsrådet i Nordre Aker. I forkant av det årlige møtet, greit forkortet til UBUM, hadde rådsmedlemmene promotert møtet på bydelens ungdomsskoler, pluss Marienlyst, der mange ungdommer fra Ullevål går på skole.

– Nesten 100 meldte seg på. Det viser at det mangler en kanal som dette for ungdom. UBUM er et forum det er stort behov for, sier Tiago Gjesdal, som er medlem i ungdomsrådet.

Se bildet større

Ungdom fra Morellbakken, Engebråten, Nordberg og Marienlyst skoler deltok i UBUM. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Interessen har eksplodert

Han har sittet i rådet et par år, går nå på Nydalen videregående, og mener UBUM alltid har vært en suksess. Men noe har skjedd i år.

– Det er mer spredning i hvor deltakerne kommer fra. Jeg har inntrykk av at det før var mer personavhengig. At de som meldte seg på kjente noen andre som var med. Men i år er det i større grad interesse som har fått folk til å bli med, sier Tiago.

LES OGSÅ: Tiago imponerte stort under Nydalenrevyen 2017. Les anmeldelsen her!

Ungdomsrådsleder Rasmus Bakken, tidligere Engebråten-elev, men som nå går på Oslo katedralskole, er enig.

– Vi ble litt sjokkert over at så mange meldte seg på. Det er jo ikke hyggelig å måtte si nei til halvparten av dem som ville bli med. Flere tok kontakt etterpå og spurte om de likevel kunne bli med, da måtte vi si nei en gang til, sier Rasmus.

Mye engasjement

Se bildet større

Stort engasjement under UBUM torsdag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Han oppsummerer møtet som velykket og strålende, og skryter av deltakernes engasjement.

Dagen startet nemlig med gruppediskusjoner som resulterte i at hver gruppe skulle presentere tre saker i plenum. Deretter ble alle temaene diskutert, før delegatene stemte frem tre av de totalt 21 sakene, som ungdomsrådet skal jobbe videre med i løpet av året.

– For mange var dette en ny arena, og mange var nok litt sjenerte i begynnelsen. Men etterhvert ble det mye og bra engasjement når folk ble litt varme i trøya, sier Rasmus.

Viktige saker

Se bildet større

Stort engasjement under UBUM torsdag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fra gruppediskusjonene kom det opp saker som at det er ønskelig med flere, gratis møteplasser ute for ungdom, bedre sykkelveier, flere lokaler til idretter som svømming, klatring og kampsport.

Flere ungdomsklubber og mer medvirkning fra ungdom på de klubbene som finnes i dag.

Mer snakk om tabubelagte temaer som seksualitet og rus. Tilbud om leksehjelp, og færre og mer samkjørte lekser. En plattform der ungdom kan finne jobb. Tiltak mot tyveri på skolene og bedre toaletter på skolene.

LES OGSÅ: Gikk i fakkeltog for ungdomsklubben i desember. Nå risikerer tilbudet å måtte flytte fra Abelloftet

Men de tre sakene UBUM valgte å sende videre til ungdomrsådet var:

  • Bedre seksualundervisning
  • Mer informasjon om psykisk helse
  • Utekino i bydelen

– Jeg syns det er veldig fint at det er så stor variasjon i temaene. Vi diskuterte både store og viktige temaer, og mindre, mer hverdagslige ting, sier Rasmus.

Han forteller at det er viktig at de endte opp med saker som man faktisk kan få gjort noe med i bydelen.

– Med seksualundervisningen ble det snakket om Sex og samfunn og helsesøster på skolene, som vi kan påvirke. Vi kan for eksempel ikke få endret på læreplanene, sier Rasmus.

Ungdomsrådet skal også se på hvor det kan passe med utekino, og Frysja var et sted som ble foreslått under UBUM.

LES OGSÅ: Nordre Aker har Norges mest populære helsesøster. Bli kjent med «Helsesista» Tale!

Snart valg til ungdomsrådet

Se bildet større

FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hvorfor skaper UBUM så mye engasjement blant Nordre Akers ungdommer i år?

– Jeg tror det er en blanding av flere årsaker. Jeg tror ungdomsrådet har vært flinkere til å promotere møtet nå enn tidligere, sier Rasmus.

– Samtidig er det generelt mer engasjement blant ungdom. Det er mer fokus på psykisk helse, og mange føler på presset om å prestere på skolen, eller de er ikke helt fornøyd med hvordan ungdom har det. Da ser de at her er en arena hvor de kan få fram det som opptar dem, og at det blir tatt seriøst og jobbet videre med.

Oppslutningen lover godt for valget av nytt ungdomsråd, som skal skje i løpet av dette halvåret.

– Tre av dagens representanter fortsetter, for å sikre kontinuitet. men det skal velges 12 nye representanter, forklarer den sittende ungdomsrådslederen.

For å sikre at hele bydelen blir representert vil det være et kvotesystem, slik at hver av ungdomsskolene får tre representanter hver.

LES OGSÅ:

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse