Undergangen ved Nydalen: Vil heller utvide enn å bygge nytt

Utbygger av Nydalen kvarter foreslår i stedet for å bygge "nytt", å ruste opp eksisterende Nydalen-undergang – ved Nydalen togstasjon. – Utbygger foreslår utvidelse til to filer, samt gang/sykkelvei, sier byrådssekretær Ståle Hagen (H).

Utbygger av den planlagte Nydalen-undergangen går via Frp for å få reist ny sak for bystyrepolitikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.05.2009 kl 10:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om den planlagte Nydalen-undergangen, som ifølge utbygger først eventuelt kan påbegynnes sommeren 2010, og ikke denne sommeren - som mange beboere hadde håpet på.

Ber om fristillelse

Men nå viser det seg at utbygger går via Rådhuset i et forsøk på å bli fritatt for undergang-kravet.

- FrPs bystyregruppe ber byrådet vurdere om utbygger kan fristilles fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen for Gunnar Schjelderups vei 11, om bygging av undergang i forlengelsen av veien, under jernbanen. Frp og utbygger viser til blant annet både politiets og Norges Handikapforbunds støtte til ikke å bygge undergangen. Begge med begrunnelse i at utformingen ikke vil bli tilfredsstillende, både i forhold til dårlige siktforhold og mangel på universell utforming. Det vises også til at mange av områdets beboere ikke er opptatt av at undergangen blir bygget. Byrådet vil i løpet av kort tid ta stilling til saken, forteller byrådssekretær Ståle Hagen (H) i byrådsavdeling for byutvikling.

LES OGSÅ: Oppgitt over manglende undergang

I anmodningen fra Frp vises det også til at Jernbaneverket vil være fornøyd med et gjerde som hindrer ulovlige krysninger av toglinjen.

Nytt forslag

Utbygger foreslår også at de avsatte 20 millioner kroner for den planlagte nye undergangen, i stedet skal benyttes til blant annet å ruste opp eksisterende undergang ved Nydalen togstasjon.

- Utbygger foreslår å bekoste gangvei fra Gunnar Schjelderups vei og ned til Sandakerveien. Utbygger vil også utvide eksisterende undergang til to filer, samt gang/sykkelvei, sier Hagen videre.

Byrådet er i utgangspunktet ikke negative til Frp og utbyggers forslag.

Eventuell ny høring

- Men saken er som nevnt ennå ikke ferdigbehandlet i byrådet. Og uansett er det viktig at et slikt forslag eventuelt gjennomgår en demokratisk behandling - hvor alle parter kan få gi sine synspunkter i saken - være seg etater, bydel, beboere eller andre, sier Hagen.

Det vil senere bli bystyrepolitikerne som skal ta endelig stilling til et eventuell dispensasjon for utbygger fra å bygge den planlagte undergangen.

Plan- og bygningsetaten

Avisen har også etter forrige ukes sak om undergangen, vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, vedrørende etatens eventuelle "pådriverrolle" i slike saker. Det er nå flere år siden undergangen ble vedtatt som én av boligutbyggingen Nydalen Kvarters rekkefølgebestemmelse.

- Rammetillatelsen som er gitt har tre års varighet. Plan- og bygningsetaten kan ikke pålegge tiltakshaver å gjennomføre prosjektet, og har dermed ikke noen pådriverrolle i forhold til tillatelsen som er gitt, sier seniorinformasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse