– Vil holde trykket oppe

FAU-lederne i Nordre Aker får støtte av lokalpolitikerne i sin kamp for skolesituasjonen i bydelen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelspolitikerne roser foreldreaksjonsgruppens kampvilje, og lover sin støtte til kravet om skoleplass til alle.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2008 kl 10:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: – Jeg føler at vi med dette har oppnådd det vi ønsket med skolemøtet som SV tok initiativ til i mai, der det ble oppfordret til samarbeid på tvers av skolene, sier en svært fornøyd Lill Pleym, SVs gruppeleder i bydelsutvalget.

Sendte brev

Som Nordre Aker Budstikke skrev forrige uke, har lederne i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved samtlige av Bydel Nordre Akers grunnskoler, gått sammen om et brev til Utdanningsetaten (UDE) og utdanningsbyråd Torger Ødegaard, der de krever at skolesituasjonen i Nordre Aker løses. Kapasiteten ved samtlige skoler er sprengt, og foreldreaksjonsgruppen viser til tall på befolkningsvekst de kommende årene som viser at UDEs elevanslag er altfor lite.

Foreldrene legger frem to konkrete forslag til løsninger. De mener bydelen trenger en ny ungdomsskole øst for Akerselva, gjerne lagt til Grefsen videregåendes lokaler, og en 1-10-skole i sørvest for å avlaste Tåsen og Ullevål. Foreldrene trekker frem Berg gård, som Oslo kommune har vedtatt å kjøpe, som alternativ. Aksjonsgruppen ber om at det legges opp til permanente, bygningsmessige løsninger, slik at de midlertidige brakkeløsningene kan avvikles en gang for alle.

Lover lokal støtte

– Det er positivt, og veldig flott at foreldrene engasjerer seg. All ære til FAUene for det, sier May-Brith Døssland (V), som er leder av Kultur- og oppvekstkomiteen i bydelen, og roser aksjonsgruppens handlingskraft.

– Det er flott for oss som lokalpolitikere å ha en slik gruppe i ryggen. Det hjelper oss til å holde trykket oppe. Vi har i lang tid sagt at bydelens skoler er fulle, og har kritisert UDEs tall hele veien. Bydelsoverlegens tall viser at befolkningsveksten er høyere, sier Ivar Christiansen (Ap).

– Det er altså ingen nyhet at kapasiteten på skolene er full. Det har bydelsutvalget (BU) rapportert til bystyret hvert år siden Bydel Nordre Aker ble dannet, sier BU-leder Egil Ihlen (H), og lover at BU skal se nærmere på saken til høsten.

– Vi har visst om dette lenge og sett befolkningsøkningen. I tillegg er det mange barnefamilier som flytter til bydelen. At byrådet og UDE ikke handler i forhold til det er svært skuffende, sier Pleym.

Skeptiske til Berg gård

Foreldreaksjonens forslag om ny grunnskole på Berg gård, møter ikke like stor entusiasme blant politikerne.

– Når det gjelder Berg gård er den tenkt på i forhold til omsorgsboliger og barnehager. Men hvis bystyret sier ja til dette, er det UDEs ansvar å finne tomter, sier Pleym, og får støtte fra bydelspolitikerne.

– Det er aldri lett å finne tomter. Men heldigvis ser vi at byrådet nå kjøper tilbake tomter som tidligere er solgt ut, sier Christiansen.

Får møte UDE

Foreldreaksjonsgruppen har, etter at de sendte brevet, sammen med rektorene på bydelens skoler blitt invitert til et møte med UDE i dag, 26. juni.

– UDE skrev tilbake at de setter pris på initiativet om skoler i Nordre Aker og at det kommer på et godt tidspunkt i forbindelse med arbeidet med skolebehovsplanen, sier Erik Borge Skei, FAU-leder på Grefsen skole.

Foreldrene har også blitt lovet et møte med bystyrets Kultur- og utdanningskomité over sommeren.

– Mange fra BU har meldt tilbake og er positive, også enkelte i Kultur- og utdanningskomiteen har meldt interesse, bekrefter Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse