Vil ikke ha veitrasé

Hvert sjette minutt: Her skal opptil 150 lastebilder passere hver dag i 4- 5 måneder. Foto: Lars Nygaard

Alternativ "lang tunnel" til veitrasé fra Vettakollen høydebasseng skal i disse tider vurderes. Naboer i Gaustadveien og Sognsvannsveien er lite fornøyde med forslaget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.12.2005 kl 12:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Gaustad: For å sikre vannforsyningen i Oslo vest skal Vann- og avløpsetaten etablere et høydebasseng inne i Vettakollen i 2006- 2008. For å bygge nytt vannbasseng må store mengder utsprengt masse fraktes bort. Det foreligger to forslag til hvordan dette skal gjøres.

Alternativ "kort tunnel" innebærer anleggsrigger ved Melkeveien og Planetveien og massetransport nedover Trosterudveien. Alternativ "lang tunnel" tar utganspunkt i anleggsrigg og tunnelport på Gaustadjordet, med lang tunnel til høydebassenget. Massetransporten vil skje via Gaustadveien og Sognsvannsveien.

Misfornøyde med forslag

– I og med at alternativet "lang tunnel" er 30-40 prosent lengre enn "kort tunnel", medfører dette at prosjektet blir samfunnsmessig dyrere og at det vil bli 4000 flere lastebilturer. Utbyggerne synes imidlertid at dette er en god idé for å slippe unna all motstanden knyttet til Trosterudveien, sier Espen Frøyland fra Aksjonsgruppen.

Beboerne i Gaustadveien og Sognsvannsveien er ikke mer fornøyde enn naboene i Trosterudveien. De mener at alternativ to er uhørt med tanke på ulykkesrisiko, støv- og støybelastning og trafikkaos.

For trangt allerede

Virkningene av lang tunnel vil være at det over en to-årsperiode vil være anleggstrafikk i Gaustadveien og Sognsvannsveien. Det anslås at det i en intensiv periode på 4-5 måneder vil passere cirka 150 lastebilder i Gaustadveien og Sognsvannsveien mellom 06.00 og 22.00 hver dag. Dette tilsvarer en lastebil per sjette minutt, men i travle perioder vil det være hvert tredje minutt.

– Gaustadveien er så smal at dette umuliggjør kryssende trafikk mellom to større kjøretøyer. Allerede i dag ser vi biler som bruker fortauet for å passere hverandre. En situasjon med 150 store lastebiler med hengere daglig vil gjøre trafikksituasjonen enda mer prekær. Særlig om vinteren. I tillegg må bilparkeringen langs veien begrenses eller opphøre, men det foreligger ingen plan for alternative parkeringsplasser, opplyser Frøyland.

Ulykkesrisiko

I en risikoanalyse foretatt av Norconsult fremkommer det at risikoforholdene er marginalt større i Gaustadveien enn i Trosterudveien, men konsulentselskapet mener at begge alternativer er akseptable med hensyn på risiko.

– Det er imidlertid flere svakheter med risikoanalysen, fremholder Frøyland.

– Det er i dag 171 skolebarn i Sognsvannsveien og Gaustadveien som i større eller mindre grad må ferdes langs anleggstraseen. Analysen til Norconsult trekker konklusjoner på grunnlag av informasjon om trafikkuhell i området i perioden 2000-2004. Den tar ikke hensyn til at biltrafikken har økt som følge av et nytt boligområde og at den vil øke med cirka 320 nye bilplasseringer i døgnet i 2006 på grunn av den nye barnehagen som kommer, sier Frøyland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse