Vil ikke mene noe om plassering av Frysja-skole likevel

Det er her, nordvest i planområdet, at PBE anbefaler skole i forslaget til VPOR Frysja. Anbefalingen vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten nå ta ut. Grunneier er Nordre Aker Eiendom AS. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Plan- og bygningsetaten konkluderte med hvor de mener en ny Nordre Aker-skole i utbyggingsområdet på Frysja/Brekke bør ligge. Nå fjernes dette fra den veiledende planen. Frykten er at det kan svekke kommunens fohandlingsposisjon i forbindelse med tomtekjøp.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2016 kl 12:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta VPOR Frysja

  • Plan- og bygningsetaten (PBE) ferdigstilte en «veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) for Frysja-utbyggingen tidligere i år. Planen er kun et veiledende dokument i det videre arbeidet med mer detaljerte reguleringsplaner. Den er nå sendt til politisk behandling.
  • Det er flere private aktører som jobber med reguleringsplaner, som har til hensikt å utvikle det gamle industriområdet med adresser i Frysjaveien og Kjelsåsveien til boliger. VPOR-en har til hensikt å sikrer at de offentlige rommene «danner en helhet, og gir rammer for utforming og avgrensning av gater, parker, torg og bruk av førsteetasjer ut mot sentrale offentlige rom» skriver PBE.
  • Grunneiere med utbyggingsforslag «på Frysja» er Nordre Aker Eiendom AS, Frysja Møllergruppen Eiendom AS og Frysjaparken Utvikling AS, der blant andre Obos er en av partnerne. VPOR Frysja skal således være en veileder for det videre utviklingsarbeidet.

FRYSJA/BREKKE: Med forestående utbygging av opptil 2000 leiligheter på det gamle industriområdet langs Frysjaveien, har behovet for en ny skole gjort seg gjeldende. En ny skole her vil også kunne avlaste Kjelsås og Korsvoll skoler.

I forslag til VPOR for Frysja-utbyggingen (veiledende plan for offentlig rom) er syv potensielle skoletomter vurdert. Plan- og bygningsetaten har konkludert med hvilket område de mener er best egnet til skoleformål.

Dette er em tomt nordvest i planområdet, opp mot Brekke gård (se kart under). Les Nordre Aker Budstikkes omtale av forslaget til VPOR, og PBEs argumentajon for skoleplassering, her.

Se bildet større

Det er det avmerkede området PBE mener er best egnet for skole. Brekke gård ligger i det hvite området rett over. (ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

Etatene uenig om plassering

Utdanningsetaten redegjorde for kapasitetssituasjonen ved skolene i Nordre Aker i bydelsutvalgsmøtet i september, som en forsmak til Skolebehovsplanen som leges frem til våren.

Områdedirektør i UDE, Harald Øvland, presiserte at hans etat ikke ønsker å si noe konkret om plassering av ny skole, i motsetning til hva PBE gjør i VPOR-en.

Det er nemlig slik at Utdanningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) jobber med å finne en tomt for ny skole i området, og er i dialog med flere aktuelle private grunneiere. Å peke på én tomt som den beste kan skade kommunens forhandlingsposisjon.

LOKALHISTORIE: Hvor ligger egentlig «Frysja»?

Vil endre forslag til VPOR

I et brev fra kommunaldirektør Geir B. Aga og plan- og utbyggingssjef Elisabeth Eidså Dale i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som ligger tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, bes det derfor om at konkretiseringen av tomt tas ut av VPOR-en:

«Avsnittet på side 35 med overskriften "Området nordvest i planområdet opp mot Brekke gård er vurdert som best egnet til skole" bes om at blir tatt ut av forslag til VPOR Frysja. Det vurderes at markedet kan tillegge PBEs preferanser i konklusjonen i siste avsnitt uforholdsmessige mye vekt, da realiteten er at det er flere eiendommer det kan forhandles om, og hvor bl.a. anskaffelseskostnader og byggekostnader også inngår i vurderingene.»

Nordre Aker Eiendom, som eier tomten PBE anbefaler til skoleformål, er i brev til byuviklingsbyråden lite begeistret for PBEs konklusjon, og kaller den mangelfull. En plassering av skole på denne tomta mener de vil kunne «redusere potensialet for boligbygging på Frysja betydelig». PBE svarer på sin side at de har som ett av vurderingskriteriene ikke å beslaglegge de mest attraktive områdene for bolig.

– Har ikke avgjort

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med PBE og spurt om etaten var for rask i sin vurdering med å peke ut tomt, om det var en glipp at dette ble gjort så tidlig i prosessen, og om det allerede har skapt problemer i forhandlingene med grunneiere.

PBE ønsker midlertid ikke å kommentere innholdet i brevet fra EBY, men henviser til byrådsavdelingen for Eiendom og byfornyelse.

Der får vi til svar at tomten PBE konkluderte med bare er en av flere tomter som egner seg til skole i Frysja-området. På det nåværende tidspunktet er det ikke tatt noen avgjørelse på hvor i planområdet skolen bør ligge, og derfor ønsker man å fjerne PBEs anbefaling fra VPOR Frysja.

Les PBEs drøfting av skoletomter og konklusjon her.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse