Vil kjøre ut steinmassene i disse veiene

Statnett går for masseutkjøring i Gaustadveien. ARKIVFOTO

Med innkjøring fra kolonihagene på nordbergsiden. – Så beklager vi at beboerne igjen får en økt trafikkbelastning, ifølge nabokontakt Lars Svindal i Statnett.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.12.2016 kl 18:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må fornyes. Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og har begrenset kapasitet, samtidig som strømforbruket forventes å øke. 

Statnett skriver følgende i konsesjonssøknad for kabel fra Sogn til Smestad.

– Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak som alle må konsesjonssøkes. Det som ifølge Statnett haster mest er å erstatte de gamle jordkablene mellom Smestad og Sogn, og å oppgradere transformatorstasjonen på Smestad.

LES OGSÅ: Det er vanskelig å være meg selv når alle andre vil jeg skal være en annen!

Gammelt

Videre.

– Dagens to kabelforbindelser mellom Smestad og Sogn er fra 1955 og 1977, og dagens fjellanlegg på Smestad er fra 1952. Begge anleggene er modne for utskifting i tillegg til at kapasiteten må økes for å møte morgendagens strømforbruk. 

Statnett har også fått innvilget konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat for å legge kabel i egen tunnel fra Sogn til Smestad. Saken har også vært høring i mai og juni i fjor.

Kabel

– Statnett har utredet ulike løsningsalternativer for kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn og har gjort grundige utredninger av to hovedalternativer; kabel i tunnel og kabel i grøft. Ut fra en helhetlig vurdering anser vi tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene

Men ny kabel i tunnel betyr også at masse må fraktes ut.

Se bildet større

FOTO: STATNETT

Nabokontakt i Statnett, Lars Svindal, forklarer videre.

Utkjøringen

– Vi har i konsesjonssøknaden foreslått en løsning med innkjøring via Nordbergveien og utkjøring ned Gaustadveien, for å fordele trafikken knyttet til utkjøring av masse. Dette håper vi at vi får tillatelse til, og vi har en dialog om dette med Oslo kommune som lokal veimyndighet.

Videre.

– Før oppstart skal det utarbeides en detaljert trafikkplan som innbefatter bl.a skilting og reguleringer, som til slutt godkjennes av Oslo kommune i egenskap av lokal veimyndighet, sier Svindal.

Og fortsetter.

– Så beklager vi at beboerne langs Gaustadveien igjen får en økt trafikkbelastning, men denne løsningen gir en mindre belastning for beboerne sammenlignet med trafikksituasjonen under Vettakoll-prosjektet.

Da Vettakollen Høydebasseng be bygget, gikk også utkjøring av masse via Gaustadveien, men da kjørte lastebilene både opp og ned Gaustadveien. Til store protester fra beboerne langs veien, som også er adresse til flere barnehager.

Ring 3

Svindal forteller videre at massene i forbindelse med den nye tunnelen, vil bli transportert ut på Ring 3 og videre til godkjent deponi. I konsesjonssøknaden ble Drammen havn nevnt som en mulighet, men dette vil bli besluttet ved valg av entreprenør som skal komme opp med forslag til deponi.

– Tillatelsen fra NVE er påklaget og vil trolig bli sendt videre til behandling av Olje- og energidepartementet. Naboer langs de gjeldende transporttraseene fikk anledning til å avgi høringsuttalelser da konsesjonssøknaden var på høring, og har også spilt inn sine synspunkter på transportforslaget.

– Vi regner med at selve utkjøringen av masse vil ta rundt 1.5 år, og at det vil dreie seg om i gjennomsnitt om lag 30 lastebillass per dag i ukedagene, mindre på lørdager og ingen utkjøring på søndager, legger Svindal til.

Se bildet større

FOTO: STATNETT

LES OGSÅ: Sjekk denne - hva tror du den skal brukes til?

– Gode trafikale løsninger

Videre ifølge konsesjonssøknaden står det at anleggsarbeidet i all hovedsak vil foregå under bakken, men massene fra tunnelen må transporteres ut av området via lokalveier til Ring 3.

– Det er planlagt trafikksikringstiltak både ved Smestad transformatorstasjon i Makrellbekken, og ved det planlagte påhugget på Sogn. På hvert av stedene vil det i anleggsperioden i gjennomsnitt transporteres ut ca. 30 lastebillass per dag.

Statnett skriver videre.

– Vi er klar over at dette vil påvirke nærmiljøet og ønsker å finne gode trafikale løsninger. Vi vil gå i dialog med naboer, velforeninger, skoler og barnehager for å få innspill. Et aktuelt tiltak kan være å kjøre ut massene i perioder som er mindre belastende for nærmiljøet, men vi ønsker også innspill på trafikk-sikringstiltak.

Innspillene fra omgivelsene vil bli vurdert og vil danne grunnlag for å finne gode løsninger for massetransporten i anleggsperioden.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse