Vil kutte 300 årsverk

Ullevål universitetssykehus må spare inn 375 millioner kroner for å komme i balanse i budsjettet.

I forbindelse med budsjettet for 2008 har ledelsen ved Ullevål universitetssykehus foreslått å legge ned skadelegevakten og nedbemanne med opptil 300 årsverk. Budsjettforslaget blir behandlet i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.02.2008 kl 09:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Sykehuset må spare inn 375 millioner kroner for å komme i balanse med 2008-budsjettet på vel seks milliarder kroner. I desember vedtok sykehusstyret flere innsparingstiltak, men fortsatt må det spares inn tilsvarende 100 millioner kroner.

Urimelige kostnaderUllevåls ledelse har pekt på flere aktiviteter som ikke er finansiert fra eier, og som oppfattes som urimelige kostnader. Dette gjelder blant annet ambulansetjenestetilbudet som benyttes av andre sykehus uten at de betaler, og skadelegevakten som er et tilbud til pasienter også utenfor Ullevåls opptaksområde, men som ikke finansieres tilsvarende.

- Beklagelig

- Når sykehuset skal redusere ytterligere står vi i fare for å legge ned viktige tilbud eller stenge hele sengeposter. Det er veldige beklagelig, sier administrerende direktør Tove Strand i en pressemelding.

Ullevål har vel 9 600 ansatte. En nedbemanning på om lag 300 årsverk utgjør vel tre prosent. Det er foreløpig ikke besluttet hvilke årsverk som skal bort, men reduksjonen vil omfatte både leger, annet helsepersonell og administrative årsverk. Det er etablert en prosjektgruppe som skal arbeide videre med bemanningssituasjonen. Alle tiltak som iverksettes skal gjøres i henhold til gjeldende lover og avtaler, og tillitsvalgte og hovedvernombud involveres i prosessen.

Budsjettforslaget vil bli behandlet av Ullevåls styre 4. februar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse