Vil kvalitetssikre og profesjonalisere rådgivningstjenesten i skolen

Høyre vil kvalitetssikre rådgivningstjenesten i skolen - her Nydalen Videregående skole i Nordre Aker. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– En god rådgivningstjeneste sikrer at flest mulig elever velger riktig utdanningsløp, fullfører og består videregående opplæring, sier Saida Begum (H) om partiets ferske bystyreforslag.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Hun har fremmet et privat forslag om en styrket rådgivningstjeneste i Osloskolen til Oslo bystyre. Forslaget ligger nå til behandling i kultur- og utdanningskomiteen.

Forslaget går hovedsakelig ut på å samle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og på videregående skole i et større team for å heve kvaliteten. I tillegg å innføre en sertifiseringsordning av rådgivere i Osloskolen hvor alle skolens rådgivere skal gjennom, og profesjonalisere tjenesten og trekke inn NAV og næringslivet.

– Det må lages et forsøksprosjekt med en sentral rådgivningstjeneste som gir tilbud til elevene ved utdanningsvalg, sier Begum.

LES OGSÅ: Ny skole og mer idrett her

Se bildet større

Saida Begum, Oslo Høyre. FOTO: OSLO HØYRE

Håper på at 90% fullfører

Og fortsetter.

– Høyres mål er at minst 90% av elevene ved Oslo-skolen skal fullføre og bestå videregående opplæring.  En god rådgivningstjeneste sikrer at flest mulig elever velger riktig utdanningsløp, fullfører og består videregående opplæring.

Begum viser til at rådgiverarbeidet er et arbeidsfelt som krever oppdatert kunnskap.

– Skal rådgivere som jobber i skolen over tid ha den nødvendige kompetansen, så forutsetter det at skoleeier både  gir tilbud om relevant etterutdanning og stiller kompetansekrav til rådgiverne.

Motivasjon og trivsel

Begum peker på at riktige studievalg sikrer motivasjon og trivsel på skolen.

– Rådgivningstjenesten er et av våre viktigste verktøy i kampen mot frafallet i den norske skolen. Hver enkelt elev skal få riktig grunnlag til å treffe rett beslutning for sitt studie og yrkesvalg. Rådgivningstjenesten må både tilby oppdatert informasjon, være en samtalepartner for elever og hjelpe de med å se muligheter og treffe rette valg for seg, sier Begum.

– En sertifiseringsordning vil bidra til felles minstekrav til alle rådgivere, og sikre at alle elever uansett hvilke skole de går på får tilgang til rådgiver med oppdatert kunnskap om elevers muligheter innen utdannings- og yrkesvalg. Og også gi et sterkere fagmiljø, økt erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Mer kobling

En kvalitetssikret rådgivningstjenesten skal også koble skole, arbeidsliv og forskning tettere sammen.

– Det vil bidra til at elevene i sterkere grad ser relevansen av sitt utdanningsløp, og det vil på sikt motvirke frafall. En god rådgiver i skolen skal gi elevene informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter, yrkesmuligheter og arbeidsmarkedet i Norge og andre land, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, samt inntaksvilkår, søknadsfrister og finansieringsordninger, sier Begum.

Og legger til.

– Et omfattende og dynamisk fagfelt som krever at rådgivere holder seg faglig oppdatert for å ha best mulig oversikt.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse