– Vil noen frivillig bevege seg her?

Vil noen bruke undergangen frivillig? spør Nydalen Bolig/FRI Eiendom – her ved Per Haavind og Pål Hansen. Foto: Kristin Tufte Haga

Nydalen Bolig AS har nå henvendt seg til Norges Handikapforbund, og viser til den planlagte Nydalen-undergangens stigning. – Vil noen frivillige bevege seg her? spør utbygger.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nå har Nydalen Bolig AS (FRI-Eiendom AS eier en del av boligselskapet) henvendt seg til Norges Handikapforbund.

– Frivillig?

I nevnte brev står det bl.a. : "Gangveiens samlede lengde er på 300 m. Fra 70 m og opp til Ringveien stiger gangveien/undergangen i snitt med 8%... normen er 5%... Den avsluttes med en sammenhengende stigning på 11%... Grunnen til at gangveien ikke kan bli slakere er at da kommer den i konflikt med jernbanen, det er ikke noe disponibelt areal mellom banen og Ringveien... Selve undergangen er på 15 m lang, på oversiden kommer man ut i en sjakt som er 3 m bred og 6 m høy..."

– Vårt spørsmål er – vil noen frivillig bevege seg her? skriver eiendomsselskapet videre i brevet.

Nærmeste overgang fra undergangen/gangveien og over til Grefsen, blir videre over Ringveien ved hjelp av gangbroen – nærmere Storo.

– Nydalen stasjon bedreNydalen Bolig/Fri Eiendom viser også til de overordnede planene for gang og sykkeltrafikk i øvre del av Nydalen, og foreslår at utbygger i stedet eventuelt blant annet bekoster utbygging av undergangen ved Nydalen stasjon (Sandakerveien), også for å "ivareta handicaptilgjengeligheten".

Rekkverk hele veien

Til Nordre Aker Budstikke uttaler Pål Hansen i Nydalen Bolig/FRI Eiendom at den planlagte undergangen heller ikke vil gjøre det enklere for eksempelvis Heilo vel (på andre siden av Gunnar Schjelderups vei) å krysse jernbanen. Han viser til tidligere saker i avisen hvor Heilo vel uttaler seg om undergangen.

– Det blir rekkverk langs hele gangveien på grunn av blant annet høydeforskjell opp til veien mot Heilo vel. Beboerne må følgelig gå cirka 200 meter ned til rundkjøringen ved Gunnar Schjelderups vei for så å gå cirka 300 meter opp igjen en bratt stigning for å komme over på andre siden av toglinjen, sier Pål Hansen.

Setter opp gjerde– Dersom gangveien ikke bygges har vi også tilbudt oss å sette opp et gjerde langs jernbanelinjen som vil hindre kryssing, i tillegg til som nevnt å utbedre undergangen ved Sandakerveien. Dette er skriftlig akseptert som en tilfredsstillende løsning av Jernbaneverket. Det er for øvrig Nydalen Bolig/FRI Eiendom som har forsterket det eksisterende gjerdet, og ikke Jernbaneverket, slik det har fremkommet tidligere, sier Hansen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse