Vil rydde plass på Grefsen videregående

De som ikke får plass på Engebråten ungdomsskole må prioriteres foran andre hensyn som for eksempel «klimaavskjerming» på Grefsen vgs., sier Ivar Christiansen. Foto: Kristin Tufte Haga

– UDE bør rydde plass til en ungdomsskoleklasse på Grefsen videregående allerede fra høsten av, mener Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2008 kl 12:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I forrige møte i bydelens miljø- plan- og samferdselskomité (MPS) la Arbeiderpartiet frem forslag om at bruk av Grefsen videregående skole (vgs.) som ungdomsskole, også må behandles i neste bydelsutvalgsmøte (BU) 8. mai. Bystyret har tidligere vedtatt at skolen skal utredes som mulig ny ungdomsskole.

Ungdomsskole til høsten?

– Men i neste BU-møte vil Ap også legge fram forslag om innfasing av ungdomsskoleelever på Grefsen vgs. allerede fra høsten av. Det er etter vår mening en mye bedre løsning enn at bydelens barn sendes ut av bydelen for å gå på ungdomsskole, sier leder av komiteen, Ivar Christiansen (Ap).

– Vi vet at Grefsen vgs. i utgangspunktet har få søkere fra høsten av. Plassen som blir tilgjengelig vil etter Aps mening kunne løse den akutte ungdomsskolesituasjonen som vi nå er oppe i.

– Ap jobber nå både lokalt og sentralt for å få frem forslaget for UDE og Byrådet, sier Christiansen.

Ledig plass?

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Grefsen vgs. som kan fortelle at selv om det er få søkere som har Grefsen vgs. som primærvalg, regner skolen med å fylle opp med andre søkere. I tillegg er det planlagt «klimaavskjermingsarbeider» på skolen.

– Hvis for eksempel «klimaavskjerming» skal gå foran den skolekrisen vi nå har, for de fortvilede elevene som står i fare for å bli revet opp fra nærmiljø og venner, da forstår jeg ingenting av UDEs og byrådets fremtidige prioriteringer, sier Christiansen

Det blir en løsning!

Og like før Nordre Aker Budstikke gikk i trykken tirsdag kunne Knut Even Lindsjørn (SV), leder av bystyrets kultur- og utdanningskomité, fortelle at byrådet nå har svart på komitélederens forespørsel om Engebråtensituasjonen.

– Byråd Torger Ødegaard forteller nå at UDE har bestemt at det vil bli en ungdomsskoleklasse ved Grefsen vgs. fra høsten av, for å løse ungdomsskolesituasjonen, forteller Lindsjørn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse