Vil sette pris på de frivillige

En lokal utmerkelse til frivillige sjeler i Nordre Aker kan være på trappene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.02.2008 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: I kveldens BU-møte skal lokalpolitikeren ta stilling til om det skal opprettes en frivillighetspris i Nordre Aker.

– "Bydelen vil i år etter all sannsynlighet arrangere bydelsdager. Dette er en anledning der bydelen har mulighet til å hedre de som gjør en ekstra frivillig innsats i vår bydel. For å vise at man verdsetter lokalt initiativ og engasjement særdeles høyt, kan bydelen arrangere utdeling av en pris til personer, organisasjoner eller institusjoner som utmerker seg ved å initiere og gjennomføre vellykkede lokale tiltak som kommer bydelens befolkning til gode. En frivillighetspris kan bidra til å skape sterkere lokalt engasjement og identitet", heter det i saksfremstillingen som har vært til behandling i Kultur- og oppvekstkomiteen.

– Med en frivillighetspris ønsker vi å sette fokus på folk som gjør en innsats for bydelens befolkning, sier kultur- og oppvekstkomité-leder May-Brith Døssland (V), som også la fram forslaget fo komiteen.

Kultur- og oppvekstkomiteen stemte for forslaget, og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

"BU ønsker å opprette en årlig frivillighetspris for bydel Nordre Aker, som skal deles ut i løpet av bydelsdagen, av Bydelsutvalgsleder eller den Bydelsutvalgets leder utpeker. BU, eller et organ nedsatt av BU, skal vedta hvem prisen skal tildeles. BU ber administrasjonen fremme sak for Bydelsutvalget med forslag til retningslinjer for, og størrelsen på, en slik pris."

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse