Hytteeiere ønsker bostatus: Vil slåss for Sørbråten

Else Marie Husby Andersen mener behandlingen av folk på Sørbråten har vært urettferdig.

Hytteeiere på Sørbråten vil gå rettens vei dersom de ikke får bostatus på linje med de fastboende.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
SØRBRÅTEN: – Denne eiendommen ble kjøpt som boligtomt rundt 1915, sier Else Marie Husby Andersen.

Siden hennes manns farfar kjøpte tomt på Sørbråten for over 90 år siden, har den vært i familiens eie.

– Dette er jo først og fremst mine døtres arv. Selv om jeg ikke hadde flyttet hit på fast basis, vet jeg at de gjerne kunne tenke seg å bo her i fremtiden – men det får de nå ikke mulighet til, sier Husby Andersen.

– 84-listen ugyldig

Hun er forferdet over det hun kaller forskjellsbehandling av boligeiere på Sørbråten.

– Jeg sier jeg er boligeier, ikke hytteeier. Eiendommen ble kjøpt for boligformål. Bostatus ble likevel ikke gitt etter 84-listene, men de kan ikke regnes som gyldige. Kommunen gikk fra hus til hus i 1984 og så om det var noen hjemme. Der det var folk fikk de bostatus, mens der det ikke var noen ble regnet som hytter. Ren tilfeldighet. Det er de som kom på 84-listen som fikk tillatelse til å bygge ut, sier Husby Andresen.

Husene som byrådet ikke ønsker å innvilge bostatus for, vil heller ikke få mulighet til å legge inn vann, toalett og eget renseanlegg, slik de med fastboerstatus får.

– Det virker som om vi skal presses ut. Etter hvert som man blir eldre blir det tungvint å være her uten vann og dusj, sier Husby Andersen.

Forurenser?

Therese Graff har heller ikke innvilget bostatus, og er hjertens enig med Husby Andersen.

– Kommunens argumenter om at bosettingene på Sørbråten er en forurensningsfare for Maridalsvannet holder ikke mål. Det er heller aldri blitt bevist at det er tilfellet, sier Graff, som spør hvilke ekstra risiko det vil gi med et trettitalls ekstra "boliger" på Sørbråten.

– Ikke noe renseanlegg er helt sikkert, sier de. Hva da med Oset? Er ikke det trygt? Og hvordan klarer de å rense vannet i storbyene i Europa? spør Graff retorisk.

– Alt vannet fra Sørbråten renner dessuten via Daudsjøen, som er en buffer. Det er ikke noe som går direkte i Maridalsvannet, sier hun.

Vil ta saken til retten

Else Marie Husby Andersens eiendom ble i sin tid utskilt til tre nye tomter, og to av dem ble solgt.

– Naboeiendommen ble oppført på 84-listen og har i dag bostatus. Det viser hvor urimelig dette er. Politikerne har ikke vært her oppe og sett hvordan det egentlig er, sier hun.

Hun frykter for at dersom de som har bodd i hytter på Sørbråten i 20 år blir tvunget til å flytte, vil lokalsamfunnet lide.

– Det vil bli dødt her, og kanskje sette Maridalen skole i fare, sier Husby Andersen.

– Hvis den foreslåtte reguleringsplanen blir vedtatt kan de vente seg en helvetes rettssak. Jeg vil ta saken så langt som nødvendig, det er den faktisk verdt. Jeg mener at det har skjedd så mange tåpeligheter og tilfeldigheter i denne prosessen, at jeg er overbevist om at vi har en god sak. Og jeg tror det er mange nok som mener det samme, sier Graff.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse