Vil ta «trygdesnylterne»

Byrådet vil avdekke falske skilsmisser i muslimske miljøer.

Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H), intensiverer nå jakten på trygdemisbruk i samarbeid med NAV og politiet. Det er spesielt såkalte falske skilsmisser som skal undersøkes og avdekkes. FOTO: ARKIVFOTO

Muslimske miljøer, som benytter seg av falske skilsmisser for å heve urettmessige trygdefordeler, skal granskes. Nå vil byrådet, NAV og politiet forene muskler for å ta trygdesnyltere.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.03.2012 kl 12:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: I budsjett 2012 vedtok bystyret at de, i samarbeid med NAV og politiet, skal etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp.

Økonomisk selvhjulpne

Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie, håper samarbeidet vil bidra til en reduksjon av trygdemisbruk samt hyppigere bruk av krav til aktivitet, som bør lede til at flere blir økonomisk selvhjulpne.

- NAV-kontorene er godt kjent med problemstillingen. Oslo kommune har et eget fellesskriv som regulerer anmeldelse av urettmessig hevet sosialhjelp, og de retningslinjene skal følges av bydelene, sier hun.

Falske skilsmisser

Spesielt falske skilsmisser, et fenomen som hovedsakelig eksisterer i muslimske miljøer, vil byrådet til livs.

Innen islam er et ekteskap gyldig når begge parter har sagt «ja», med minst to vitner til stede. En imam kan gjennomføre en seremoni, men et giftermål innen islam er kun av religiøs art. Det stilles ikke krav til dokumentasjon på forhånd og det utstedes ikke papirer i etterkant.

I et skriv fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester pekes det på at ektepar blant «enkelte grupper» i de muslimske miljøene på denne måten har skilt seg etter norsk lov, mens de fortsetter å være gift i henhold til islamsk lov.

«Dette kan bli gjort for å oppnå fordeler, for eksempel trygdefordeler eller mulighet til å inngå ekteskap nummer to», skriver byrådsavdelingen, som er klar på at en slik praksis er å bryte norsk lov.

- Det er også viktig med en felles oppfatning og praksis rundt begrepene «leve sammen med» og «bo sammen med», slik at stat og kommune møter dette på samme måte, sier Hauglie.

Samarbeid på tvers

Utveksling av opplysninger mellom for eksempel politiet og kommunen, som kan være hjelpsomt i å avdekke falske ekteskap, kan ikke gjøres helt fritt i dag på grunn av taushetspliktbestemmelser.

Hauglie informerer om at kommunen på sin side har en omfattende kontroll ved søknad om sosialhjelp, som også omfatter tilgang til og kontroll av mottak av statlige stønader. 

Ifølge byråden ønsker imidlertid byrådsavdelingen nå å invitere politiet til et møte for å drøfte problemstillinger og eventuelle muligheter for samarbeid. Et samarbeid med muslimske interesseorganisasjoner og trossamfunn ligger også i kortene.

- Jeg er ikke kjent med at det er et samarbeid med slike i dag, men jeg ser ikke bort i fra at det kan være aktuelt å formidle informasjon også her, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse