Bekymret for minoritetsbarna: Vold mot barn øker

Barneombud Reidar Hjermann bekrefter generelt økt antall alvorlige bekymringsmeldinger. – Vi er særlig bekymret for barna, sier han.

– Vi vet at minoritetsbarn er mye mer utsatt for vold og overgrep enn etnisk norske barn, sier et bekymret barneombud, Reidar Hjermann.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO:

— Over hele landet er trenden at antall alvorlige bekymringsmeldinger til barnevernet øker. Spesielt er vi bekymret for minoritetsbarna, og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, journ.anm.) bekrefter vår bekymring, sier barneombud Reidar Hjermann.

NOVA forteller blant annet om "klar overvekt av vold blant førstegenerasjons innvandrerbarn i barnevernet," og også at "barn født i Norge av to utenlandsfødte foreldre har en klart høyere rate enn barn uten innvandrerbakgrunn.". NOVA kommenterer også at dette kan avspeile kulturelle forskjeller i blant annet barneoppdragelse.

NOVAs rapport er utarbeidet for et par år siden, men Hjermann mener situasjonen ikke er annerledes nå.

Undersøke nærmere

— Vi snakker med barnevernskontorene, og følger nøye med. Det enkelte barnevernskontor har også en jobb å gjøre i forhold til det å "selge" seg inn i minoritetsmiljøene, som en hjelp og støtte, og ikke bli oppfattet som noe "farlig noe."

— Når det er sagt, så kan jo en generelt stor økning i antall alvorlige bekymringsmeldinger til barnevernet

— slik blant annet for Nordre Akers vedkommende

— også tolkes som en "god nyhet". Kanskje har vi blitt flinkere til å se de barna som lider under vold, overgrep eller omsorgssvikt, sier Hjermann som også tror politiet nå i større grad enn tidligere varsler barnevernet.

LES OGSÅ: Nordre Aker: Mange alvorlige bekymringsmeldinger

— Eller er det enda flere barn enn tidligere som blir krenket? Det gjenstår nærmere undersøkelser før vi kan konkludere med hva som er årsaken til den generelle store økningen av bekymringsmeldinger, sier Hjermann, som råder barnevernskontorene til å "stå på krava" når det gjelder ressursene som trengs for å drive et "forsvarlig barnevernskontor". Ikke bare "brannslukning", men også forebyggende arbeid.

Flere stillinger

— Heldigvis ble den tidligere barne- og likestillingsministeren overbevist om at det var behov for mange flere barnevernsstillinger rundt omkring i landet. 400 skal på plass i løpet av neste år, men vi mener fortsatt det trengs ytterligere 600 stillinger til. Dette er samfunnets viktigste jobb, sier Hjermann.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse