ANNONSE
Annonse

350 millioner påstigninger i 2016

Trikken hadde 53 millioner påstigende i 2016. Her er trikk 108, som har kjørt 2 millioner kilometer siden 1982. Flest av alle SL79-trikkene. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter, melder Ruter. I 2016 var det 44.000 flere daglige påstigninger enn året før. Trikk og t-bane alene sto for 159 millioner reiser.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.03.2017 kl 11:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Nye trafikktall fra Ruter viser en trafikkvekst på 4,9 prosent i 2016. Det tilsvarer 350 millioner påstigninger totalt, og hele 16 millioner flere påstigninger enn året før.

I Oslo var veksten i 2016 på 4,5 prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 6,1 prosent.

– Bevegelsesfrihet uten bil

– Veksten betyr at Ruter leverer på de målene som er satt for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Tallene viser at vi ligger godt an til å innfri de politiske målsetningene, ikke bare nullvekstmålet for Oslo og Akershus, men også målet om redusert biltrafikk i Oslo, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, i en pressemelding 1. mars.

– Det gleder meg stort at flere og flere kan oppleve mer bevegelsesfrihet uten å bruke bil, og tallene viser at flere og flere ikke bare kommer seg til jobben, men kommer seg til skolen, butikken, fritidsaktiviteter og annet ved hjelp av kollektivtrafikk, legger han til.

LES OGSÅ: Snart kan du lade mobilen på t-bane, buss, båt og trikk. Sjekk dette!

Miljø- og samferdselbyråd Lan Marie Berg (foran), og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen (bak henne), fra åpningen av Løren stasjon i fjor. Her sammen med Oslo-ordførere Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) og Sporveien-sjef Cato Hellesjø. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Flere kollektiv- enn bilreiser

Flere sykler og reiser kollektivt, og flere lar bilen stå. I 2016 er milepælen på 50 prosent markedsandel for kollektivtrafikken i Oslo passert, regnet av de motoriserte reisene, ifølge Ruter og Oslo kommune.

– For første gang hadde vi flere kollektivreiser enn bilreiser i fjor. Disse tallene viser at Oslofolk liker å reise grønt og effektivt, uten kø, kork og kaos. Det kan vi være stolte av. I år blir det enda bedre. Byrådet satser stort på bedre kollektivtilbud i Oslo med rekordhøye overføringer til Ruter. Jeg gleder meg til å se resultatene i form av flere avganger og de første elbussene i gatene, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Bilen får ikke prioritet i «nye» Grefsenveien: Planlegger for trikk og sykkel

Flere reiser kollektivt. Her fra Løren stasjon som åpnet i 2016. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Flest reiser med buss, T-banen har størst vekst

Det er bussene som frakter flest passasjerer, med 147 millioner påstigninger i 2016. Deretter kommer T-banen med 106 millioner påstigninger, og trikken med 53 millioner. Størst vekst i 2016 finner vi på T-banen, med 11,7 prosent.

Trafikkveksten i Akershus er 6,1 prosent, den største økningen siden innføring av ny pris og sonestruktur i desember 2012. Arbeidshesten i Akershus, bussen, økte med nesten ti prosent.

LES OGSÅ: Nå settes de elektriske bussene i trafikk i Oslo. Se hvilke linjer som får batteridrevne busser.

– Veksten i Akershus er svært gledelig. Den viser at strategien med å styrke kollektivtilbudet lokalt, gjennom å sikre gode forbindelser til kollektivknutepunkt i regionbyene våre fungerer. Et attraktivt kollektivtilbud ute i kommunene i Akershus er avgjørende for at vi skal nå målet om å møte veksten i persontransport med gåing, sykling og kollektiv, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, i pressemeldingen.

Hun sier at overgangen til et mer fleksibelt rutetilbud, med bussmating til skinnegående transport, gir gode resultater.

– Det viktigste for Akershus er at flest mulig får et effektivt alternativ til bilen, og tallene Ruter presenterer i dag viser at utviklingen går i riktig retning, sier Solli.

Fornøyde kunder

BEST er et samarbeid mellom kollektivselskaper i ulike europeiske byer. BEST-samarbeidet startet opp i 2001 og Ruter har vært en del av dette samarbeidet helt fra starten. I 2016 oppnådde Ruter en tilfredshetsscore på 74,3 prosent. Det var best i Norden, og innebærer at Oslo og Akershus har Nordens mest fornøyde kollektivpassasjerer. Helsinki kom på andreplass med en score på 73,5 prosent.

Følger nøye med på kollektivtrafikken

I fjor etablerte Ruter en informasjons- og samordningssentral (IOSS) for å utøve trafikkovervåkning og trafikkstyring av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Målet er å sikre de reisende et stabilt tilbud, samt å begrense reisendes utfordringer når uønskede hendelser oppstår, og sørge for rask, enhetlig og etterrettelig informasjon til kunder.

Antall påstigninger i millioner og trafikkvekst i prosent:

T-banen

T-banen hadde 106 millioner påstigende i 2016, en økning på 11,7 prosent fra 2015. Åpningen av Lørenbanen søndag 3. april var den største kollektivtrafikkbegivenheten i 2016. T-banen har de senere årene fått en frekvensøkning i flere trinn, og på store deler av nettet tilbys det nå åtte avganger i timen. Vognkapasitet i senere år er også kraftig forbedret med en imponerende leveranse av vogner fra verksted til drift gjennom året.

LES OGSÅ: Se bilder fra åpningen av Løren stasjon. Med stasjon nummer 101 har Oslo Nordens største t-banenett

T-banen hadde 106 millioner påstigende i 2016, en økning på 11,7 prosent fra 2015. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Trikken

Trikken hadde i 2016 53 millioner påstigende som er nesten på samme nivået som året før, med en liten reduksjon i trafikkvekst.

LES OGSÅ: SL79-trikkene har tjenestegjort i Oslo i 35 år. Forrige uke nådde vogn 108 2 millioner kjørte kilometer!

Busstrafikken

Veksten i busstrafikken i 2016 var på 4,4 prosent for buss; 1,6 prosent vekst for Oslo og hele 9,6 prosent for buss i Akershus. Totalt antall påstigninger på buss økte dermed til 147 millioner og står nå for 42 % av alle kollektivreiser i Ruters område.

Veksten i busstrafikken i 2016 var på 4,4 prosent for buss i Oslo og Akershus.

Båttrafikken

Båttrafikken utgjør i overkant av 1 prosent av reisene i Ruters trafikkområde, med 4,6 millioner reiser. Totalt sett har båttrafikken i Ruters område en oppgang på 3 prosent.

Tog

Veksten i antallet reisende for tog i Ruters område økte med 0,8 prosent til 40 millioner reisende og står for om lag 11 prosent av kollektivreisene i vårt område.

Også antall reisende med tog øker i Oslo og Akershus. Her fra Grefsen stasjon ved Storo på Gjøvikbanen, som er i ferd med å få en ny bydel med samme navn (Grefsen stasjon) som nærmeste nabo.

LES OGSÅ: Kristiske til planene for Grefsenveien: – En reell nedprioritering av trikken, sier naboer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse