ANNONSE
Annonse

Bare vent til fredag!

Fawzu Warsame, leder av ungdomsrådet i Bydel Sagene, og klar for stor samling av de unge til fredag, i UBUM. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Nå samler ungdommen seg, og de er mange. De skal diskutere, debattere og bli enige om hvilke saker som er de viktigste å løfte frem i Bydel Sagene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2017 kl 14:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE: Siden 2015 har Fawzi Warsame vært leder av barne- og ungdomsrådet i bydel Sagene.

Barne- og ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget, det lokalpolitiske utvalget i i hver bydel. Rådet består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritids-klubber og organisasjoner.

– Vi uttaler oss i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen, forklarer Fawzi.

Stort og historisk

Til fredag er det et stort og historisk ungdomsmøte. På samme sted som lokalpolitikerene har bydelsutvalgsmøte - i Sagene Samfunnshus.

– 17. november vil rådet arrangere Ungdommens Bydelsutvalgs Møte - UBUM. Dette er første gang, og et historisk møte hvor vi samler ungdommer fra hele bydelen for å diskutere og lage politikk. Bakgrunnen for dette møte er et verbalvedtak gjort i Bydelsutvalget for budjettet i 2016. 

Fawzi forteller at dette ikke bare blir et historisk møte, men også det største politiske verkstedet i bydel Sagene noensinne.

– UBUM skal vedta fem politiske saker som behandles av Bydelsutvalget innen utgangen av neste år. De vil bli lagt frem på lik linje med andre saker som blir behandlet av bydelsutvalget. Det vil være noen få representanter fra hver klasse på de ulike ungdomsskolene. 

Innom samtlige skoleklasser

Rådet har i forbindelse med UBUM vært innom samtlige skoleklasser på ungdomstrinnet i bydelen, og det er nå flere enn 80 påmeldte fra Nordpolen, Sagene og Bjølsen.

– Med så stor entusiasme vil vi forsøke å gjøre UBUM til et politisk organ med innflytelse hos de folkevalgte politikerne. Elevene ønsker en politisk endring og det har rådet lagt opp til.

Komiteene

Det skal deles inn i tre komiteer, og hvor elevene kan velge hvilken komite de ønsker å bidra i. Komiteene skal ha følgende tema:

 • Skole
 • Fritid 
 • Miljø og nærområde 

Sakene som blir diskutert i komiteene, vil bli tatt opp videre til valg. Til slutt skal fem saker bli valgt ut av deltagerne.

– Elevene - eller deltagerne - vil få mulighet til å benytte seg av talerstolen og evnetuelt tale varmt om de sakene som står hjertet nærmest, sier Fawzi videre.

Programmet

Program for UBUM (17/11):

 • 08:30 - 09:00 - Registrering.
 • 09:00 - 09:10 - Videohilsen fra varaordfører Khamshajiny Gunaratnam 
 • 09:10 - 09:30 - Åpning av UBUM ved leder av ungdomsrådet Fawzi Warsame.
 • 09:30 - 10:00 – Det politiske systemet. Hvilken innflytelse har UBUM? Ved leder av kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen Jørgen Foss.
 • 10:00 - 10:15 - Musikalsk opptreden.
 • 10:15 - 11:15 - Første workshop. Idémyldring med lapper og rullerende stasjoner.
 • 11:15 - 11:30 - Oppsummering i gruppene.
 • 11:15 - 12:00 - Pause og lunsj.
 • 12:00 - 12:15 - Valg av 10 saker som går videre.
 • 12:15 - 12:30 - Lek.
 • 12:30 - 12:45 - Debatt. 
 • 12:45 - 13:00 - Valg av 5 saker.
 • 13:00 - 13:15 - Pause.
 • 13:15 - 13:30 - Overrekkelse av politiske saker til politikerne og fotografi.
 • 13:30 - 13:35 - Oppsummering, nyvalgt ungdomsråd kommer med noen ord.

LES OGSÅ:

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse