Torsdag kveld: Barnehage, bolig, budsjett og 14 nye bomstasjoner på programmet

Fra BU-møte 09.02.17. F.v. Toril Johnsen (AP), Sirin Hellvin Stav (MDG), Munazza Butt (R) (vara for Reza Rezaee), Anette Helleborg (AP) (vara for Eli Skartlien), Jens Knapstad (AP) (vara for Therese Karlsen), Siri Mittet (MDG) Gry Bruland Larsen (SV), Kjell Omdal Erichsen (H), Jørgen Foss (AP), Mats Kirkebirkeland (H), Marianne Engelstad (SV), Camilla Johanessen (H), Caroline Anne Sæhle (V) (vara for Espen Langvik), Marius Trana - bydelsdirektør, helt til høyre Helge Stoltenberg (AP). Ikke til stede på bildet: Alva Eide (V). FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Fjorten nye bomsnitt er foreslått i Bydel Sagene gjennom Oslopakke 3. – Positivt at man tar grep for å redusere veitrafikken i Oslo, skriver bydelsdirektøren. Torsdag møtes politikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2017 kl 12:22

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: Torsdag 31. august skal de lokale folkevalgte møtes i det første bydelsutvalgsmøtet i Bydel Sagene etter sommerferien.

– Etter en lang sommer blir det bra å komme igang igjen. Jeg tror lokalpolitikerne i bydelen ser fram til å jobbe for alle innbyggerne og gjøre bydelen til en enda bedre bydel å bo i, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

Nå er tiden inne

BU-lederen tror en av de mest spennende sakene i høst blir budsjettet for 2018. Det kan bydelsbeboerne i Sagene komme med innspill til.

– Både de politiske partiene og bydelsadministrasjonen har begynt å jobbe med budsjettet, og skal bruke mye av tiden i høst på budsjettet. Hvis det er noen som har en hjertesak som de ønsker å få med i budsjettet for 2018, så er det tiden nå, for å påvirke politikerne, oppfordrer Stoltenberg.

LES OGSÅ: Fra industri til mange nye leiligheter i Sandakerveien

– Jo tidligere man er på banen jo bedre er det, legger han til.

På torsdagens innkalling er det listet opp syv saker, blant annet økonomioppfølging, justert budsjett for 2017 etter tilleggsbevillinger fra Oslo Bystyre, detaljregulering av Rosenlundgata 9B og ulike høringer.

Her kan du lese om hvilken bydelsutvalgsrepresentant som så langt i perioden ikke har hatt ett eneste fravær.

To høringer

I BU-møtet torsdag skal to høringer behandles; høring vedrørende endring i barnehageloven, og høring om strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov.

– Endringene gjelder bemanningsnorm, pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO, fra Bydel Sagenes saksfremlegg, om Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven.

Planlegger 14 bomstasjoner

I tillegg til høringene ovenfor, skal også bydelens høringssvar angående plassering av nye bomsnitt i Sagene behandles. Fjorten nye bomsnitt er foreslått i Bydel Sagene gjennom Oslopakke 3.

Oslopakke 3 kan du lese mer om her.

– Bydelen mener at det er positivt at man tar grep for å redusere veitrafikken i Oslo, bidra til å nå nullvekstmålet som innebærer at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta veksten i persontransport i de største byområdene, bidra til å senke klima- og miljøskadelige utslipp og påvirke bilparkens sammensetning.

– Det er også positivt at tiltaket bidrar til økte inntekter som gir rom for videre satsning på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelveinettet og veiprosjekter som tilrettelegger for å nå vedtatte mål for byutviklingen, står det i bydelsdirektørens høringssvar.

Bydelsdirektøren har kommentert de foreslåtte løsningene både på overordnet nivå og med tanke på de konkrete plasseringene av bomstasjonene.

LES OGSÅ:

Lei av kjas, mas og krangling om morgenen?

Beboergrupper i Oslo i opprør mot Rådhuset

Slik synder vi på skoleveiene