Ber bydelen brette opp ermene og ta tak i eldres medisinbruk

Eldrerådet vil kartlegge medisinbruken. FOTO: ILLUSTRASJON

– Jeg har gjennom min lange karriere sett hvordan uriktig bruk av legemidler kan skade pasientene, sier lege Aud Krook.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.04.2017 kl 09:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: Under forrige Eldrerådsmøte ble medisinforbruket ved sykehjem tatt opp. Nå ønsker rådet tilbakemelding på medisinbruken blant sykehjemsbeboere i bydelen, og muligheten for en kartlegging.

Kartlegge

Bakgrunnen for saken er dagens antatte landsgjennomsnitt på 7,5 ulike medisiner daglig for sykehjemsbeboere i Oslo. Det høye forbruket fører til trøtte beboere som ikke klarer å følge med, ifølge protokollen til forrige Eldrerådsmøte. På Bekkelagshjemmet klarte de, etter en utredning om forbruket, å få ned gjennomsnittet til 2,8 medisiner, står det videre.

– I første omgang ønsker Eldrerådet en tilbakemelding fra Hjemmetjenesten på punktene, og muligheten for en kartlegging. På sikt ønskes det at saken blir lagt frem for Bydelsutvalget, står det i protokollen etter møte.

Eldrerådets forslag til tiltak er at Bydelsutvalgt gir administrasjonen i oppdrag å:

  • Hente frem statistikk om medisinbruket i Bydel Sagene
  • Utføre en tilsvarende utredning for brukere av hjemmesykepleien i bydelen
  • Ta initiativ til tiltak som kan minske medisinbruket
  • Komme tilbake til Eldrerådet med rapport.

Opprydning

Legemiddelprosjektet til Sykehjemsetaten i perioden 2011 til 2014, viste at unødvendige legemidler ble betydelig redusert. Det gav økt overskudd og livskvalitet for mange av pasientene, ifølge prosjektet. Og det er dette Aud Krook, medlem av Eldrerådet, ønsker at bydelen skal se på.

Se bildet større

Kartlegge: Eldrerådet ønsker å få kartlagt medsinbruk ved sykehjemmene i bydelen. FOTO: MINA HAUGLI

– Som lege har jeg alltid interessert meg for medisinbruk til pasientene. Jeg har gjennom min lange karriere sett hvordan uriktig bruk av legemidler kan skade brukerne. I tillegg til min egen erfaring, viser undersøkelsen at mange pasienter har det bedre etter ¨opprydding¨ i medikamentlisten, forteller Krook.

Hun har tidligere tatt opp temaet i Eldrerådet, men ikke kommet noen vei.

– Med støtte i undersøkelsen fra kommunen, synes jeg nå at bydelen bør brette opp ermene og ta et tak! Det er viktig for at alle at den eldre delen av befolkningen fungerer best mulig og ikke har unødige plager, avslutter Krook.

Etter påske

Spesialkonsulent for helse og mestring i Bydel Sagene, Anette Nordstaa, skal ta opp saken med leder av Hjemmetjenesten, og komme tilbake til saken for fremlegging for Eldrerådet og Bydelsutvalget.

– Det er foreløpig ikke noe nytt i saken. Jeg skal følge den opp etter påske, skriver hun i mail til Sagene Avis.

LES OGSÅ:

Her er det kjempefint å ha valker og riste med Så mye har de lokale boligprisene steget på ett år
Her blir det stemmelokale
Se hvordan denne byggegropa vil se ut i 2018