ANNONSE
Annonse

Sandakerveien 113-119:

Boliger vant med én stemme, mot park

Illustrasjonen viser ifølge Avantor AS foreslått park mot Sandakerveien, og utarbeidet i samarbeid med OBOS, som planlegger å bygge boliger på trykkeritomta. Plan- og bygningsetaten støtter ikke forslaget, og fremmer to egne alternativer. Foto: COBE Arkitekter

Under gårsdagens bydelsutvalgsmøte var Sandakerveien 113-119 på agendaen til lokalpolitikerne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2017 kl 18:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE/NORDRE AKER: Avantors planer i Sandakerveien 113-119 er ute på høring. I går vedtok bydelsutvalget å ikke gå for en stor park på tomten, men bydelsdirektørens forslag, som i stor grad er enige med Plan- og Bygningsetatens forslag 2, ble vedtatt.

Erik Østlyngen (R) la frem endringsforslag om å gjøre hele tomten til en stor park. Forslaget ble vedtatt i komité, men falt under gårsdagens bydelsutvalgsmøte med èn stemme.

Støttet park

Forslaget til Østlyngen (R) om å: "foreslår hele Sandakerveien 113-119 regulert som én stor park." ble vedtatt med 6 stemmer (2A, MDG, R, SV, V) mot 1 stemme (H) i Miljø- og byutviklingskomité møte 20. september.

Bakgrunnen for forslaget er beskrevet i punkt 1: Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker i ferd med å bli et av Norges tettest befolkede områder. Området har stort behov for ikke-kommersielle møteplasser og park med store, sammenhengende grøntområder som gir rom for ulike aktiviteter. Bydelen mener derfor at Nydalen har stort behov for en større offentlig park, står det i protokollen etter komitémøtet 20.09.

Offentlig park og boligutnyttelse

Torsdagkveld falt imidlertid Rødt sitt endringsforslag.

Dermed ble bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtatt.

Bydelen anbefaler ikke alternativ 1, Avantor AS forslag, på grunn av forslagets utnyttelse, byggehøyde, størrelse på areal avsatt til offentlig park og løsning av felles uteoppholdsareal, ifølge bydelsdirektørens vedtak.

Avantors forslag, alternativ 1. Inneholder blant annet 2,6 dekar park, i motsetning til 4,5 dekar med park som Plan- og bygningsetaten og bydelsdirektøren fremmer. Foto: COWI AS

– Bydelen kan derimot stille seg bak hovedgrepene i PBEs alternativ 2 ettersom alternativet sikrer en større offentlig park, viktige gang- og sykkelforbindelser og en strukturering av bygningsvolumene som i større grad enn alternativ 1 tar hensyn til sine omgivelser.

Bydelen støtter allikevel ikke alle momenter ved alternativ 2, deriblant forslag til byggehøyder og leilighetsfordeling og plasseringen av et mindre næringsbygg mot sør (BA2).

LES HELE BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG SOM BLE VEDTATT HER.

Bydel Sagenes høringssvar blir sendt inn til Plan- og bygningsetaten innen 2. oktober.

Støtter ikke forslagsstiller

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget til Avantor AS, men fremmer alternativ 2 og alternativ 3 med hovedhensikt å vise en større sammenhengende park henholdsvis mot vest (beliggende til Sandakerveien) og mot øst (beliggende til Gunnar Schjelderups vei).

LES MER OM AVANTORS PLANER HER.

– Alternativ 2 og 3 skiller seg videre fra alternativ 1 ved at de har en mindre utbygging. Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2 eller 3, men ønsker å gjennomføre den medvirkningsprosessen som offentlig ettersyn er før vi tar stilling til hvilket alternativ vi kommer til å anbefale, står det i sakspapirene.

Etter at saken ble behandlet i Bydelsutvalget i går, torsdag 28. september, blir vedtaket oversendt til PBE. Etaten vil sammenfatte høringsuttalelsene og be utbygger kommentere disse før saken sendes til Byrådsavdelingen for Byutvikling. Der vil de gå gjennom saken og så fremme Byrådets forslag til Byutviklingskomiteen, for en avsluttende behandling i Bystyret.

LES OGSÅ:

Karina (31) er seniorsjef: Drømmer om kongebesøk
– De utbryter: Oi, du er så ung!

Helsesista får pris for sin åpenhet og evne til å nå unge der de er

FAU om skoleveisikkerhet: – Spesielt å legge vurderinger fra 2011 til grunn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse