ANNONSE
Annonse

Boligutvikler mener kommunen kupper tomt til skoleformål

Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i UDE, og Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg, med tegningen av hvordan de ønsker seg Voldsløkka, da skolebehovsplanen ble lagt frem i mars 2017. Innfelt faksimile av Finansavisen 9. januar 2018. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Oslo kommune har bestemt å bygge skole på Voldsløkka-tomta, der den private eieren hadde planlagt boliger. Nå er de uenige om tomtens verdi.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2018 kl 12:37

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOLDSLØKKA: Det var Finansavisen som tirsdag fortalte om boligbygger Profier, som mener at kommunen begrenser boligpotensialet i en tomt for å kunne kjøpe tomten billigere til skolebruk.

Dette mener de er tilfellet på Voldsløkka. Bystyret vedtok i desember detaljregulering for eiendommen i Uelandsgate 85, til «Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Undervisning/Idrettsanlegg».

I forbindelse med fremleggelsen av skolebehovsplanen i mars i fjor, presenterte Utdanningsetaten sine ønser om en ungdomsskole på eiendommen. Denne skolen skal etter planen ta imot elever fra skolene Tåsen, Berg og omkringliggende skoler i Bydel Sagene.

Styreleder hos boligbyggeren Profier, som eier industritomta ved Voldsløkka, uttrykker frustrasjon over dette, i Finansavisen:

– Vi er oppgitt over rettstilstanden i Norge i ekspropriasjonssaker. Vi mener nok man blir for dårlig kompensert for det man gir fra seg, sier Odd-Einar Christophersen.

Kjøpte for 230 millioner

Ifølge Finansavisen at også investor Bjørn Rune Gjelsten på eiersiden i selskapet. Profier kjøpte eiendommen for 230 millioner kroner i kjølvannet av Oslo Vei-konkursen i 2012.

Selskapet foreslo å bygge 375 leiligheter på tomta. Først var det snakket om drøyt 34.000 kvadratmeter med bolig, noe som Plan- og bygningsetaten senere nedjusterte til 14.000 kvadratmeter.

Ifølge Finansavisen ble verdien på tomten i fjor vår anslått til 600 millioner kroner.

LES MER: Slik ble boligprosjektet presentert i 2015

Alt etter utnyttelsesgrad, regner Finansavisen på en fortjeneste på mellom 280 og 370 millioner for Profier ved oppføring og salg av boliger på tomta. Da går man ut fra en tomteverdi på 420 og 550 millioner kroner. For PBEs utnyttelsesforslag, blir tomtens verdi på rundt 340 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

LES OGSÅ: Eiendomsutvikler reaerer på at Oslo kommune lager plan for Nydalen, som foreløpig er hemmelig

Profier: PBE har egeninteresse

I saken fra Finansavisen går det også frem at Profier mener at Plan- og bygningsetaten har hatt en egeninteresse av å redusere utnyttelsesgraden for boligprosjektet, siden det ikke er unaturlig å vente at eiendommens alternativutnyttelse vil utgjøre deler av grunnlaget for hvor mye kommunen skal kjøpe tomten for.

I Finansavisen, tilbakeviser Plan- og bygningsetaten Profiers påstand.

– Vår vurdering er uavhengig av strategiske eller økonomiske vurderinger og har vært formidlet helt siden 2013, uttaler Plan- og bygningsetaten i saken.

Slik ser Oslo kommune for seg Voldsløkka med ny matchbane og flerbrukshall. Skolen bygges ut mot Uelands gate/Tåsenveien, mens det gamle, gule fabrikkbygget bevares. Foto: Asplan Viak AS


Slik ser Oslo kommune for seg Voldsløkka med ny matchbane og flerbrukshall. Skolen bygges ut mot Uelands gate/Tåsenveien, mens det gamle, gule fabrikkbygget bevares. FOTO: Asplan Viak AS

EBY: Er i forhandlinger

Til Sagene Avis og Nordre Aker Budstikke, opplyser Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) at de er i forhandlinger med Profier.

– Med bakgrunn i reguleringsplanen som ble vedtatt i desember, har EBY startet forhandlinger med eier om kjøp av eiendommen. Vi har god dialog med eier og et sentralt tema i forhandlingene er spørsmålet om pris. Av hensyn til forhandlingene ønsker vi ikke å kommentere pris nå, sier Lena Nesset, kommunikasjonssjef i EBY.

Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland, legger til at bystyrets vedtak av reguleringsplanen i desember, har etablert konkret grunnlag for forhandlingsprosessen. Men at det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som gjennomfører tomteerverv på vegne av kommunen.

Harald Øvland, avdelingsdirektør i UDE. Foto: KARL A. KJELSTRUP


Harald Øvland i UDE.

Forprosjekt igang

– Undervisningsbygg og Utdanningsetaten har igangsatt forprosjekteringen av ny skole, her ligger altså fremdriften på plan. Det prosjekteres stor kultursal i skoleanlegget, som foreslått i skolebehovsplanen, sier Øvland.

– Når det gjelder de foreslåtte flerbrukshallene og 11-erbane på nabotomten, gjennomføres en nærmere utredning. Kultursalen i skolebygget planlegges benyttet som kroppsøvingsareal frem til flerbrukshallene står ferdig.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse