Bydelene får millioner til å løfte nabolaget

Nabolaget skal løftes, mer penger til noen bydeler, blant annet Bydel Sagene. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydel Sagene er en av bydelene som får mer penger til boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger. To områder er pekt ut i bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2017 kl 16:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Bystyret har i årets budsjett avsatt 50 millioner til nabolagsløft. Første del av pakken, tolv millioner, skal deles mellom bydelene Grorud, Stovner, Vestre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

- Disse midlene skal gå til diverse konkrete botiltak som bydelene selv har ønsket og prioritert. Jeg er opptatt av at disse tiltakene skal være forankret i beboernes uttrykte behov, og det er særlig viktig at barn og unges stemme tas hensyn til, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

Se bildet større

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV). FOTO: PRESSEBILDE

Nabolagsløft i Sagene

I Bydel Sagene er det spesielt to boområder som er blitt pekt ut av byrådet til nabolagsløftet, og som skal få merke endringene dette tiltaket gir. Dette gjelder Store Sandaker gård og Søndre Åsen.

- Det skal virkelig ses og merkes at tiltakene nytter lokalt i de seks bydelene som får penger, og at det bidrar til endringer over tid, understreker byråden.

- Da er det avgjørende at de som selv bor i boligene er involvert og har eierskap til de ulike tiltakene.

Forskjellige tiltak

Det er meningen at boligpakken skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell/frivillig regi og boligsosialt utviklingsarbeid.

Ekstra innsats

Bydelsdirektør i Bydel Sagene, Marius Trana har følgende kommentar til beslutningen:

– Dette gir oss en mulighet til en ekstra innsats i disse to områdene. Midlene skal brukes i tett dialog med beboerne og sammen med midler fra Boligbygg og Velferdsetaten, kommenterer han.

Andre boområder

Her er de andre boområdene byrådet har pekt ut til nabolagsløftet:

  • Tøyenområdet, med Brinken 2 og Dalehaugen 1-15 (Bydel Gamle Oslo)
  • Området rundt Dælenenggata 37-41, Sinsenveien 6-12 og Trondheimsveien 33 (Bydel Grünerløkka)
  • Hovseterveien 86-104 (Bydel Vestre Aker)
  • Stovner Senter 14-16 og Vestlisvingen 196 (Bydel Stovner)
  • Romsås senter (Bydel Grorud)

- Av beløpet på 50 millioner kroner i boligpakken, fordeler vi 25 millioner, med 12 millioner fra byrådsavdelingen til ulike tiltak i bydelene. 13 millioner legges inn i en tilskuddspott hos Velferdsetaten for tiltak i ideell og frivillig regi, som det kan søkes om midler til, avslutter Thorkildsen i sin pressemelding.

Gjennom Byrådsavdeling for næring og eierskap fordeles de øvrige 25 millionene, og i de fire neste årene er det satt av 210 millioner kroner årlig i budsjettet til rehabilitering av kommunale gårder i Oslo.

LES OGSÅ: