Disse skolene får flere lærere

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl og rektor på Fernanda Nissen Skole, Elisabeth Rudi Lund, en av skolene i bydel Sagene som får flere lærere. Her fra åpningen av skolen i 2016. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Byrådet har fordelt lærere. For Bydel Sagenes del vil fire skoler få til sammen 13 lærere på første til fjerde trinn, fordelt etter «positiv forskjellsbehandling.»

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.06.2017 kl 19:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: Det er i byrådets forslag til revidert budsjett for 2017 satt av penger til flere lærere i Osloskolen.

Byrådet har foretatt en fordeling av lærere, og for Sagenes del vil fire skoler få til sammen 13 lærere på første til fjerde trinn.

  • Fernanda Nissen skole – 4 lærere
  • Nordpolen skole – 3 lærere
  • Sagene skole – 4 lærere
  • Bjølsen skole – 2 lærere

Bjølsen skole fikk i det opprinnelige 2017-budsjettet også to lærere, og vil med revidert budsjett til sammen få fire nye lærere.

Se bildet større

Sagene skole er plukket ut. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Positiv forskjellsbehandling

– Osloskolen trenger flere lærere. Byrådet gjør nå den største enkeltansettelsen av lærere i Osloskolen i nyere tid. De nye lærerne fordeles ikke likt mellom alle skoler, men etter byrådets politikk om «positiv forskjellsbehandling».

– Positiv forskjellsbehandling vil si at skolene med de største behovene og den mest mangfoldige elevsammensetningen prioriteres. Bare ved å bruke kommunens ressurser ulikt og avhengig av behov kan vi til slutt gi elevene likeverdige muligheter, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i pressemelding i dag, 1. juni.

Lærerne kommer i tillegg til lærere som ansettes som følge av vekst i elevtallet.

LES OGSÅ: Vil innføre gratis AKS for førsteklassinger i bydel Sagene

Intensivoppfølgingen

– Det representerer en reell styrking av lærertettheten på skolen. Lærerne skal settes inn på første til fjerde trinn og i hovedsak brukes til den nye intensivoppfølgingen som byrådet nå innfører i Osloskolen.

– Intensivoppfølgingen innebærer at elever får ekstra tid og oppfølging av dedikerte lese-, skrive- og regnelærere, som arbeider med elevene over kortere tidsperioder i små grupper, videre ifølge skolebyråden.

Finland

Intensivoppfølging er inspirert av det finske skolesystemet, og innebærer at elevene får rask og tett oppfølging uten utredning om spesialundervisning tidlig i skoleløpet.

– Med intensivoppfølgingen vil skolen få en ny mulighet til å være tett på elevenes læring tidlig, og samtidig redusere behovet for byråkrati og utredninger. Dette er «tidlig innsats» i praksis, ifølge Tellevik Dahl.

LES OGSÅ: