El-sykler enstemmig vedtatt

Kanskje ser man snart EL-sykler utenfor Bydel Sagenes tjeneste-kontorer. FOTO: MINA HAUGLI

Torsdag 9. februar hadde bydelsutvalget møte på Sagene samfunnshus, og her ble forslag om miljø- og klimastrategi for Bydel Sagene 2017-2020 enstemmig vedtatt.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: 1. februar vedtok Sagene bydelsutvalgs Miljø-, kultur- og byutviklingskomite, bydeldirektørens forslag til miljø- og klimastrategi for Sagene bydel 2017-2020, med forbehold om fire endringer. Disse fire endringene ble torsdag 9. februar enstemmig vedtatt i bydelsutvalget (BU).

Se bildet større

Miljøpartiet De Grønne representert ved Siri Mittet (t.v) og Sirin Hellvin Stav (t.h) på torsdags bydelsutvalgs-møte. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Dermed blir disse endringene tatt med i Bydel Sagenes miljø- og klimahandlingsplan 2017-2020:

  • Bydelen skal forvalte og utvikle friområder og grøntarealer som legger til rette for rekreasjon og aktivitet, urbant landbruk, styrket biologisk mangfold og klimatilpasning.
  • Samkjøpsavtaler som inkluderer flere økologiske matvarer, Fairtradeprodukter og plantebaserte matvarer.
  • Bydelens barnehager, tjenestesteder og institusjoner skal servere plantebasert mat minst to dager i uken.
  • Bydelen skal etterstrebe å erstatte personbiler til bruk i tjeneste med el-sykkel eller lastesykkel der det er hensiktsmessig. Ved anskaffelse av egne/leide personbiler i tjeneste skal bydelen velge nullutslippskjøretøy.

LES OGSÅ:

Vil bytte ut bydelens tjenestebiler med sykler

Bydelen fikk 28 millioner kroner til overs

Her kommer de nye sykkeltraseene i Nordre Aker og Sagene

Nøkkelord