– Et særdeles viktig budsjett for Bydel Sagene

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener budsjettforslaget kan bli viktig for Bydel Sagene. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) bor selv i bydelen, nå lister hun opp hovedtrekk fra det rykende ferske budsjettforslaget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.10.2017 kl 11:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: – Dette er et budsjett som vil få flere i arbeid og sikre en bedre kunnskapsskole for barn og unge, jeg jubler over dette forslaget, sier den unge og ferske stortingsrepresentanten fra Høyre, som bor i Bydel Sagene.

– En Oslo-vennlig regjering

Mathilde Tybring-Gjedde sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Budsjettet for 2018 viser nok en gang at vi har en svært Oslo-vennlig regjering. Regjeringen legger opp til å gi Oslo 544 millioner kroner mer enn byrådet trodde. I tillegg ser vi at skole, helse og arbeid er tydelige budsjettvinnere. Det er bra for innbyggerne i Oslo, understreker hun.

Hun forteller fra budsjettforslaget at 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole. I tillegg kommer 200 millioner kroner mer i frie inntekter til kommunene. Det betyr at Oslo får mer penger til å bruke på for eksempel skole, barnehage, områdeløft og skolehelsetjenesten.

Se bildet større

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). FOTO: SAGENE AVIS

LES OGSÅ: Mathilde (24) inn på Stortinget: - Med unge stemmer kan vi forandre den politiske debatten.

– Viktig for Sagene

– Dette er særlig viktig for Bydel Sagene. Sagene er en av de bydelene i Oslo med høyeste barnefattigdom. Nye tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp i fattige familier på Sagene var hele 37,2 prosent i 2015.

– Det skal ikke være slik at familiebakgrunnen til barna reduserer deres livssjanser. Det aller viktigste vi kan gjøre er å sikre at flere foreldre kommer i arbeid og at flere barn møter en skole som gir dem hjelp tidlig. De siste fire årene har vi gjennomført et stort lærerløft. Vi skal fortsette å tilby etter- og videreutdanning til flere tusen lærere, men nå setter vi også i gang med en ny og systematisk storsatsning på tidlig innsats i skolen og barnehagen, fortsetter Tybring-Gjedde.

LES OGSÅ: Oslobudsjettet: Nå får også 2. klassingene gratis Aktivitetsskole i Bydel Sagene

Begynnereksperter

Som en del av satsningen på «tidlig innsats» vil Oslo få penger til å utdanne flere lærere til å bli begynnereksperter. Begynnereksperter vil bli spesialister til å se hvilke barn som sliter på skolebenken og gi dem ekstra hjelp tidlig.

– Vi vil også styrke overgangen fra barnehage til skole, og satse på bedre språkopplæring i barnehagene. Barn fra fattige familier skal fortsatt få billig eller gratis barnehage. I løpet av de siste fire årene har regjeringen, sammen med KrF og Venstre, gitt Oslo penger til å ansette 171 ekstra lærere i første til fjerde trinn. Nå får Oslo også mer penger til å ansette flere barnehagelærere, og sikre bedre kompetanse i barnehagen, mener den unge stortingsrepresentanten.

Og peker på at tidlig innsats starter i barnehagen.

Tidlig innsats i barnehagen

– Vi ser dessverre at én av fire barn i Oslo møter til første skoledag uten å snakke godt nok norsk. Da blir det veldig vanskelig for barna å henge med på skolen. Barnehagen skal ikke være skole, men barn skal kunne utvikle seg, trives og lære gjennom lek. Det er viktig at vi har flere trygge fagpersoner i barnehagen, og at barn lærer norsk. 

Tybring-Gjedde er overbevist om at det viktigste man kan gjøre for å løfte folk ut av fattigdom er å få flere i arbeid.

– Det er viktig å forsterke innsatsen overfor de som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet. Jeg er glad for at regjeringen har satt i gang en egen Ungdomsinnsats som skal sikre at unge arbeidsledige får rask oppfølging fra NAV, og at man øker støtten for at flere med uføretrygd kan få muligheten til å jobbe noe. I tillegg fortsetter vi satsningen på yrkesfagsløftet.

Yrkesfag

Regjeringen vil også bevilge 71 millioner kroner mer til yrkesfag i 2018.

– Yrkesfagsutdanning er like viktig som universitetsutdanning. Vi kommer til å ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer. Da trenger vi flere læreplasser og bedre fagutdanning. I dette budsjettet prioritere vi rekruttering av flere lærebedrifter og vi styrker hospiteringsordningen slik at vi får flere dyktige og oppdaterte lærere.

Tybring-Gjedde og Høyre ramser opp andre relevante Oslo-nyheter fra det rykende ferske budsjettforslaget:

 • Det bevilges 1,3 milliarder kroner til kommunene for å ansette flere lærere i første til fjerde klasse.
 • Det gis totalt 200 millioner i frie midler og 100 millioner i øremerkede midler mer til kommunene for å prioritere tidlig innsats for barn og unge.
 • Det bevilges totalt 424 millioner kroner til å ansette flere barnehagelærere i barnehagene. Det er en økning på 183 millioner kroner.
 • Det bevilges 1,5 milliarder kroner for etter- og videreutdanning av lærere
 • Regjeringen bevilger 116.700.000 kr til Groruddalssatsningen, Indre Øst, Grønland og Oslo Sør.
 • Den fornyede Oslo Sør-satsningen får en oppstartsbevilgning på 4 millioner kroner.
 • Groruddalsatsningen får 38.890.000 kr
 • Indre Øst får 26.850.000 kr.
 • Grønland får 17.000.000 kr.
 • Oslo Sør får 33.960.000 kr.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den franske skolen i Oslo med 15 millioner kroner. Det kommer i tillegg til at økningen på 5 millioner kroner fra Revidert nasjonalbudsjett 2017 blir videreført.
 • Regjeringen gir grønt lyst til Livsvitenskapsbygget ved Universitet i Oslo. UiO får en startbevilgning på 50 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Oslo (UiO) med 2,3 millioner kroner til 55 studieplasser i IKT.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.
 • Etablering av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er definert som en viktig del av fremtidens Oslo universitetssykehus. Radiumhospitalet skal bli et spesialisert kreftsykehus. Regjeringen foreslår en låneramme på 2738 millioner kroner til nytt klinikkbygg, med en bevilgning på 90 millioner kroner i 2018. Dette inkluderer 100 prosent lån på universitetsarealene som skal bygges samtidig, med en låneramme på 83 millioner kroner.

LES OGSÅ: