ANNONSE
Annonse

Etter tre måneder - millioner i merforbruk

Bydelsdirektør Marius Trana ved tidligere anledning. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydelen har et stort merforbruk ved utgangen av mars måned. Blant annet på grunn av en sterk økning i økonomisk sosialhjelp.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.05.2017 kl 13:04

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE: I bydelutvalgsmøte, torsdag 4. mai, ble det kjent at bydelen går mot et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på opp mot 20 millioner kroner.

Bydelsdirektør, Marius Trana, tok ordet i nevnte møte. Han sier at bydelen mente de hadde en tilstrekkelig buffer til å møte merforbruket.

– Merforbruket skyldes en økning i sosialhjelp. Vi tar dette på alvor, og har allerede satt i gang en omfattende prosess, både for å forstå og iverksette tiltak for å få kontroll over utviklingen, sier Trana.

Utvikling på makronivå

Når det kommer til å forklare utviklingen, peker bydelsdirektøren delvis på makroutfordringer.

– Dette er en utvikling man ser i hele Oslo kommune, foruten én bydel, Bydel Alna. Alle andre bydeler til sammen går mot et merforbruk på 100 millioner kroner, ifølge Trana.

– Det har vært en endring i statlig praksis når det gjelder arbeidsavklaringspenger, en endring i hvordan man regner bostøtte, og en økning i alle typer klienter jevnt over, forteller Trana.

Tiltak gjøres

I tiltaksplanen til bydelen nevnes flere tiltak som nå gjøres, blant annet å korte ned på tiden mellom mottak og tiltak.

– Klienten skal ikke være lenger i mottaksdelen enn nødvendig, men raskt over på tiltak som aller helst er arbeid. Vi har et innsatsteam knyttet til arbeidsavklaringspenger, som gir større forutsigbarhet på når klientene kommer ut.

– I tillegg skal vi etablere et innsatsteam for ungdom sammen med staten, for felles ledelse og få fatt i ungdommer, og raskt kunne få de over i aktivitet, avslutter Trana.

Bydelsutvalget har bevilget penger til to stillinger, som skal settes inn på områdene som må styrkes for å få balanse og kontroll.

Byutvalgsmøte: Bilde fra møte torsdag 4.mai. Foto: MINA HAUGLI

LES OGSÅ:

Alle mann til rugby-pumpene!

– Ikke alt er politisk korrekt, og jeg er kjempestressa!

Trenger fosterforeldre og beredskapshjem

På denne eiendommen skal det skje store endringer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse