Første dag med rushtidsavgift: Flere kjørte tidligere enn vanlig

Skiltene på bomstasjonene i Oslo viser høyeste takst i hver gruppe, fordelt på kjøretøy over og under 3,5 tonn. Dermed er det takst for dieselbiler og kjøretøy med miljøklasse I-V som vises på skiltene. FOTO: FJELLINJEN

Færre biler passerte bomringen da det var rushtidspris mandag morgen. Totaltsett var det ingen endringer i antall passeringer, målt mot samme tid i fjor.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.10.2017 kl 15:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Gallup

Vil de nye prisene påvirke når og hvor mye du kjører?

Jeg vil ikke kjøre mindre, men unngå rushtiden.
Jeg vil kjøre mindre, og heller reise kollektivt.
Jeg kommer ikke til å endre kjørevanene mine.

Vis resultat

OSLO: Samtidig kjørte flere før rushtidsavgiften trådde i kraft klokken 06.30. Det viser de første tallene fra Fjellinjen, selskapet som driver bomstasjonene i Oslo og Bærum.

Søndag 1. oktober ble prisene kraftig skrudd opp for bompasseringer i Oslo. Kjører du dieselbil stiger prisene for en enkeltpassering i rushtiden med nærmere 70 prosent, til 59 kroner.

Oslo får nå et tids- og miljødifferensierte prissystem i bomringen. Det betyr at du må betale mer for passeringer i tidsrommet 06.30-09.00 og 15.00-17.00, samt at bilene som forurenser mest må betale mer. Dyrest er det for dieselbiler, mens el- og hydrogenbiler passerer gratis.

Se hele pristabellen lenger nede i saken!

Effekten

Mandag 2. oktober var første dag med rushtidspriser. Fjellinjen har analysert passeringene gjort i bomstasjonene i Oslo og Bærum denne morgenen, og kan nå si noe om den umiddelbare effekten.

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i timene mellom klokken 06.00 og 10.00, og er sammenliknet med tilsvarende periode mandag 3. oktober 2016.

På grunn av høstferie i Osloskolen er totalt antall passeringer 5 prosent lavere enn en normaluke, ifølge Fjellinjen.

 • Totalvolum for passeringene i Oslo og Bærum viser ingen endring, sammenliknet med mandag 3.10.16 gjennom morgentimene.
 • Totalvolum viser en økning i trafikken i halvtimen mellom 6 og 6.30 på 7,3 %, og en reduksjon på 5,4 % i timene med rushtidsavgift mellom kl 06.30 og 09.00.
 • Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbiler viser ingen endring fra mandag 25.9.17.

LES OGSÅ: Alvorlige fotgjengerulykker halvert i Oslo

Nye priser

Priser fra 1. oktober 2017:

Passeringer utenom rushen:

Personbiler:

 • Bensinbiler – 44 kroner
 • Dieselbiler – 49 kroner
 • El- og hydrogenbiler – 0 kroner

Biler over 3,5 tonn:

 • Euro VI – 102 kroner
 • Euro V og eldre – 163 kroner
 • El- og hydrogen – 0 kroner

Passeringer i rushen:

Personbiler:

 • Bensinbiler – 54 kroner
 • Dieselbiler – 59 kroner
 • El- og hydrogenbiler – 0 kroner

Biler over 3,5 tonn:

 • Euro VI – 132 kroner
 • Euro V og eldre – 193 kroner
 • El- og hydrogen – 0 kroner

Autopass-rabatten er fortsatt på 10 prosent.

VIL ENDRINGENE PÅVIRKE HVORDAN DU REISER? STEM I GALLUPEN I SAKEN!

Bakgrunn

De nye tids- og miljødifferensierte takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper. Takstene i bomringen i Bærum er justert kun etter alminnelig prisstigning.

Takstene er bestemt i Oslopakke 3-avtalen som ble reforhandlet av partene Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen våren 2016, og vedtatt av Stortinget i juni 2017. Samtidig vedtok Stortinget Tilleggsavtale av 13.juni 2017, som konkretiserer endringene i bomtakstsystemet i tre trinn fram mot 2020.

LES OGSÅ: Fra 2019 vil Oslo trolig få 60 bomstasjoner, og du må betale når du kjører mellom bydelene

Skiltene ved de enkelte bomstasjonene viser høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.

– Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten, skriver Fjellinjen i en pressemelding.

Fjellinjen vet hvilket drivstoff kundene bruker, så alle får riktig pris basert på informasjon hentet ut fra motorvognregisteret. Utenlandske kunder må registrere seg med drivstoff eller miljøklasse for å unngå dyreste takst, opplyser selskapet.

Fjellinjen er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent).

LES OGSÅ: Misfornøyde i Gaustadveien: Legger tungtransporttrasé til skolvei