Gjør deg klar for bompenger ved Ullevål, Grefsen og Torshov

Det kan bli flere slike når du kjører innad i byen. Det foreslås bompenger flere steder langs Ring 2. Her fra Ring 3 ved Ullevål. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Du må trolig belage deg på å betale bompenger også når du skal kjøre mellom bydeler i Oslo, ifølge bladet Motor.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Det er trolig på senvinteren 2019 at de nye bomstasjonene i Oslo trer i kraft. Bladet Motor kunne i går fortelle om planene, som betyr bompengeinnkreving ved totalt ca. 85 bomstasjoner i og rundt Oslo:

Det blir totalt ca. 18-20 bommer på kommunegrensene mot Romerike, Follo og Bærum, og det blir ca. 38 nye bommer langs Ring 2, samt ved Bygdøy, Fornebu og på nye bompengearmer som strekker seg ut fra Ring 2. I tillegg kommer dagens 29 bomstasjoner.

Forslaget er en del av «Oslopakke 3».

Bommer i nærmiljøene

Den nye typen bommer, nemlig dem som krever betaling fra bilister som kjører innad i byen, vil bli plassert langs, og ut fra, Ring 2. For bilister i Nordre Aker og Sagene vil det kunne bli bom mellom Ullevål og St. Hanshaugen, mellom Grefsen og Disen, og mellom Torshov og Sinsen.

Motor presenterer disse eksemplene på strekninger med betaling:

  • Mellom Ullevål og St. Hanshaugen (betaling ved passering Ring 2)
  • Mellom Vestre Gravlund og Majorstua (betaling ved passering Ring 2)
  • Mellom Bygdøy og Skøyen (betaling ved passering en ny bomring ved innkjøringen til Bygdøy)
  • Mellom Torshov og Sinsen (betaling ved passering Torshovdalen, hvor det blir en bompengearm fra Ring 2 og oppover Torshovdalen)
  • Mellom Grefsen og Disen (betaling ved passering av samme arm som over)
  • Mellom Alna og Trosterud (betaling ved passering en ny bompengearm fra Bekkelaget/Ulvøya forbi Bryn og opp til Trosterud til dagens bomring).
  • Mellom Fornebu og Stabekk (betaling ved ny bompengestasjon sørover fra Fornebu).

Armen fra Torshovdalen vil trolig strekke seg fra Ring 2 og opp forbi Sinsenkysset og videre i retning Årvoll.

LES OGSÅ: Nå åpner (faktisk) den nye puben på Grefsenplatået

Høring til sommeren

Lederen for Oslopakke 3-sekretariatet, Terje Rognlien, sier til Aftenposten at det nå jobbes med å spikre nøyaktig beliggenhet for stasjonene. Dette skal sendes på lokal høring fra Oslo kommune, noe som kan skje allerede til sommeren.

Samferdselsmyndighetene ønsker å ta hensyn til lokalmiljø og skolekretser, og plassere bommene slik at det ikke skal få urimelige konsekvenser.

Betaling også for elbiler

Myndighetenes formål med det nye bomsystemet er ikke å straffe bilistene, men å gi Oslo bedre kollektivtrafikk, bedre trafikkstyring, mindre biltrafikk og dermed bedre luftkvalitet, skiver Motor.

Hva passering vil koste, avhenger av når på døgnet du passerer (i eller utenfor rushtiden), og hva slags drivstoff bilen din bruker. Også nullutslippsbiler som elbiler må regne med å betale bompenger fra 2019.

Les mer om saken, se kart og hvilke takster som foreslås, i bladet Motor.

LES OGSÅ:

Protesterer mot forslag om å fjerne parkeringsplasser til fordel for sykkelvei

Dette er de nye områdene som foreslås fortettet i ny kommuneplan