Kategoriheading

Her åpner bydelens nye flerbrukshus

Bydel Sagenes nye samlingssted i Kyrre Grepps gate. FOTO: SAGENE AVIS

Nesten 200 kvadratmeter med kjøkken skal brukes på mange forskjellige aktiviteter - både på dagtid og på kveldstid.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2017 kl 15:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: I forrige uke var politikere fra Rådhuset på besøk og befaring i Bydel Sagene. Blant annet sto Sagenes nye flerbrukshus i Kyrre Grepps gate på planen, ved Søndre Åsen.

Se bildet større

På besøk i Bydel Sagene: Fra venstre fra Oslo bystyre og finanskomiteens leder og leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen (Ap), varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap), bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap) og Fredrik Mellem i Oslo bystyre (Ap). FOTO: BYDEL SAGENE

Fra Rådhuset kom finanskomiteens leder og gruppeleder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen (Ap), varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) og Fredrik Mellem (Ap) i Oslo bystyre. Bydelsutvalgsleder og lokalpolitiker i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap), var også med på befaringen.

De startet dagen med blant annet å skate på Voldsløkka!

Åpner denne måneden

Snart skal det nye flerbrukshuset offisielt åpnes av Bydel Sagene.

– Offisiell åpning vil forhåpentlig skje i løpet av en måneds tid, sier Fredrik Monclair, enhetsleder for kultur og nærmiljø i Bydel Sagene.

I fjor ble det klart at et av få lokaler i området, med beliggenhet på bakkeplan og med store vinduer mot gaten, ville bli ledig.

Se bildet større

Bydelsbesøk fra Rådhuset. FOTO: BYDEL SAGENE

– Lokalet er på 178 m2, og er nå utformet slik at det kan ha tre parallelle aktiviteter i lokalene mot gaten, har et stort og velutstyrt kjøkken, kontorer med tre arbeidsplasser, samt vaskeri og lagerrom i kjelleren, står det i Bydel Sagenes orientering om nytt flerbrukshus på Søndre Åsen.

Aktiviteter og tilbud

På ukedager vil lokalet på dagtid i hovedsak bli benyttet som treffsted for beboere i nærmiljøet - med utfordringer som eksempelsvis rus og eller svekket psykisk helse.

– Støttesamtaler, aktivisering og mulighet for å få om et godt måltid og sunn ernæring vil være det viktigste i tilbudet. Bomiljøteamet vil også tilby rådgivning og hjelp til å kontakte lege, skole, offentlige instanser og andre, videre fra orienteringen.

På kveldstid og i helger er planen at beboere og frivillige organisasjoner skal få bruke lokalet tilnærmet gratis til nærmiljøarrangementer, kurs og kulturformål. Slik skal lokalet være et tilbud som kan bidra til aktivitet som ellers ikke ville blitt gjennomført eller lagt til Søndre Åsen.

Bakgrunn

På Søndre Åsen er 750 kommunale boliger samlet på et lite geografisk område, med til sammen rundt 1200 beboere, hvor rundt 200 er barn og unge.

– Bydel Sagene har i lang tid jobbet for å styrke beboernes tilknytning til arbeidslivet og bidra til at deres barn fullfører skolen. I dette arbeidet har vi har savnet å ha et egnet lokale som arena for mange av tilbudene/aktivitetene. Beboere i nærliggende private gårder har også lenge ønsket seg et hyggelig møtested i nærområdet til bruk for frivilligheten og kulturformål, ifølge Bydel Sagene.

– Veldig spennende

Leder av bystyrets finanskomite likte befaringen.

– Det var veldig spennende å se de nye treffstedet, som jeg håper og tror blir et midtpunkt i nærmiljøet. Som treffsted på dagen, der brukere med ulike behov kan ha tett dialog med bydelen og de ansatte med muligheter til både samtaler, matlaging og andre dagligdagse behov, sier Frode Jacobsen.

Videre at dette er et viktig grep.

– Men også på kveldstid vil dette bli et samlingspunkt for ulike lag og foreninger i området. Dette var inspirerende å se, og jeg synes bydelen og boligbygg her har tatt et viktig grep, legger han til i etterkant av besøket fra Rådhuset.

LES OGSÅ:

Fra industri - til mange nye leiligheter

Kanskje finner du noen skatter i bytteboden?

Flere stakk av fra politikontroll

– Utbyggers planer gir oss ingenting- vi har det fint slik det er i dag