Her skjer det store endringer - se tegningene her

Bergensgata 41 - 43. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Mange nye leiligheter og ny stor butikk ligger i planene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.02.2017 kl 11:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BJØLSEN: Prosjektleder Anders Kristian Dahl, Bergensgata Utvikling AS, håper på en rask behandling på Rådhuset, og et vedtak i bystyret som samsvarer med utviklers planer. Så langt har det ifølge Dahl, tatt til sammen fire år med planlegging og saksbehandling for nye Bergensgata 41 - 43.

Se bildet større

Illustrasjon på hvordan det kan bli i nye Bergensgata 41 - 43. FOTO: ARCASA ARKITEKTER

Også matbutikk

– Skjer en rask behandling på Rådhuset, så regner vi med å kunne sette spaden i jorda allerede i år, sier Dahl.

Han legger til.

– Det er mange leiligheter, men samtidig i nærhet til store grøntarealer i umiddelbar nærhet, som for eksempel Voldsløkka.

LES OGSÅ: Christopher dyrket grønnsaker og planter i kjelleren i Bergensgata

I tillegg blir det stor ny matbutikk i det gamle vernede murbygget.

– Rema flytter inn der, og det blir en butikk opp mot 1000 kvadratmeter, forteller Dahl videre.

Se bildet større

Nye Bergensgata 41 - 43, hvis utvikler får godkjent planen, som nå ligger på Rådhuset til behandling hos politikerene. FOTO: ARCASA ARKITEKTER

44 leiligheter

Fra planforslaget, som nå ligger på Rådhuset til politisk behandling, står det blant annet følgende.

– Bergensgata utvikling AS foreslår å omregulere Bergensgata 41 og 43 fra industri til bolig og forretning. Eksisterende industribygg fra 1913 bevares - resten av bebyggelsen rives og erstattes av et bygg i seks etasjer mot Bergensgata og ett bygg i åtte etasjer mot Moldegata.

Forslagsstiller beregner at forslaget vil gi 44 boliger, og Moldegata er foreslått som parkeringsmulighet.

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ikke anbefalt forslaget, i stedet 28 boliger.

– Hensiktene er å tilrettelegge for en utbygging som er bedre tilpasset nærområdet. Og uteoppholdsareal i samsvar med med utearealnormen bedre bokvalitet og med en mer trafikksikker løsning i Moldegata i tråd med gjeldene regulering. PBS forslag har større gårdsrom og vil gi lavere nybygg på fem etasjer i Bergensgata og seks i Moldegata, står det også i sakspapirene.

Her kan du lese hele saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

LES OGSÅ: